Artsen Beroepsvereniging: Vormen We Een Aanbestedende Dienst Of Niet? Een Diepgaande Discussie

01 oktober 2013

Op 12 september 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (verder aangeduid als ‘het Hof’) een uitspraak gedaan in de zaak IVD GmbH & Co. KG tegen Ärztekammer Westfalen-Lippe (verder aangeduid als ‘Ärztekammer’). De vraag die door het Hof werd beantwoord was of een beroepsvereniging van artsen gezien kan worden als een publiekrechtelijke instelling en dus als aanbestedende dienst. Het Hof heeft deze vraag negatief beantwoord.

Feiten en Achtergronden

Ärztekammer had een aanbesteding uitgeschreven voor het drukken en versturen van haar nieuwsbrief, de verkoop van advertentieruimte en de verkoop van abonnementen. De uiteindelijke keuze ging uit naar WWF Druck + Medien GmbH. IVD was echter niet eens met deze beslissing op grond van het feit dat de gevraagde referenties niet verstrekt waren, en bracht de zaak voor de rechter. Het Oberlandesgericht Düsseldorf besloot toen om ambtshalve te onderzoeken of Ärztekammer kon worden beschouwd als een publiekrechtelijke instelling in de zin van artikel 1 lid 9 van de Europese Aanbestedingsrichtlijn.

De rechter oordeelde dat de taken van Ärztekammer voldeden aan de criteria van artikel 1 lid 9 sub a en b van de Richtlijn, omdat zij taken van algemeen belang vervullen die niet industrieel of commercieel van aard zijn. Daarnaast heeft de vereniging van artsen rechtspersoonlijkheid. Maar de rechter aarzelde of er ook voldaan was aan de c-grond, waarna hij besloot om het Hof om een prejudiciële uitspraak te vragen.

Oordeel van het Hof

Het oordeel van het Hof was, kort samengevat, dat Ärztekammer beschikt over organisatie- en begrotingsautonomie, waardoor zij niet kan worden beschouwd als een instelling die sterk afhankelijk is van de overheid. Dit betekent dat Ärztekammer geen aanbestedende dienst is.

Interessant is dat de beroepsvereniging van artsen op de lijst van publiekrechtelijke instellingen staat (bijlage III bij de Richtlijn). Dit arrest bevestigt echter dat vermelding op deze lijst niet doorslaggevend is. Uit deze lijst volgt namelijk alleen een weerlegbaar vermoeden dat een instelling publiekrechtelijk is.

Wilt u meer weten?

Stuur dan gerust een mail naar Martijn Jongmans via m.jongmans@www.banning.nl.

Wilt u op de hoogte blijven?

Download dan hier onze eBooks en nieuwsbrieven.