Analyse: Beperkte Openbaarheid in EU-Mededingingszaken En De Impact Op De Europese Economie

12 oktober 2013

Het verzoek van Nederland tot openbaarmaking van documenten met betrekking tot mededingingszaken onder de Eurowob (Europese verordening betreffende de openbaarheid van bestuur) blijkt weinig succesvol te zijn. De reden hiervoor is de gelimiteerde openbaarheid. Het Gerecht, een rechtbank in de Europese Unie, heeft besloten dat dergelijke verzoeken over het algemeen de bescherming van het onderzoek door de Europese Commissie kunnen schaden. Dit geldt ongeacht of de zaak al is afgehandeld of niet. Het betreffende vonnis werd gegeven op 13 september 2013 en betreft zaak T-380/08, waarin Nederland in beroep ging tegen de Commissie.

Deze informatie is ons gebracht via ECER.

In december 2006 vaardigde de Europese Commissie een publieke beschikking uit waarbij een kartel in de Nederlandse bitumenmarkt aan de kaak werd gesteld. Bitumen is een grondstof die voornamelijk gebruikt wordt in de wegenbouw en geproduceerd wordt door de bewerking van ruwe olie. Hoewel de beschikking grote impact had, werd niet alle informatie gepubliceerd vanwege vertrouwelijkheidsredenen.

Gezien de Nederlandse staat schade heeft opgelopen door het kartel, heeft het herhaaldelijk toegang gezocht tot de volledige beschikking bij de Commissie. Hoewel dit verzoek telkens werd afgewezen, werd er uiteindelijk een nieuwe publieke versie vrijgegeven waarin minder informatie was weggelaten. Toch wilde Nederland volledige toegang tot de informatie en heeft het een zaak aangekaart bij het Gerecht.

Nederland beweerde dat de uitzonderingen op de Eurowob (Verordening 1049/2001) verkeerd geïnterpreteerd waren en dat het principe van motivering was geschonden. Het Gerecht besloot dat hoewel transparantie in de besluitvormingsprocessen van de overheid belangrijk en het doel van de Eurowob is, Verordening 1/2003, dat de geheimhoudingsplicht in mededingingsprocedures garandeert, voorrang heeft volgens de wet.

Dit betekent dat openbaarmaking van informatie in een mededingingsprocedure in principe afbreuk doet aan zowel de bescherming van het doel van onderzoeken, inspecties en audits van EU-instellingen als aan de bescherming van de commerciële belangen van de betrokken ondernemingen. Dit geldt ongeacht of een dergelijke procedure nog loopt of niet.

Daarbij concludeerde het Gerecht dat de publieke versie van de beschikking voldoende is voor de benadeelden om een civiele zaak te starten voor een nationale rechter. Zodoende wees zij het verzoek van Nederland af.

Vind je dit interessant en wil je op de hoogte blijven? Download dan hier onze eBooks en nieuwsbrieven. Stay tuned en blijf op de hoogte van de belangrijkste updates!