Internetverkoop Beperkingen van ASICS in strijd met mededingingsrecht: Is de trend nu gezet?

28 september 2015

ASICS beperkt internetverkoop: een overtreding van mededingingsregels volgens Duitse kartelautoriteit

Aan het eind van augustus sloot de Duitse kartelautoriteit haar onderzoek af naar het distributiebeleid van sportkledingfabrikant ASICS. De uitkomst: ASICS heeft de online verkoop van haar kleinere, selectieve distributeurs belemmerd, waardoor de mededingingsregels zijn overtreden. Dit besluit van het Bundeskartellamt is bedoeld om een discussie op gang te brengen over wat wel en niet is toegestaan op het gebied van online verkoopbeperkingen.

Met dit besluit kwam er een einde aan een langlopende discussie tussen ASICS en de Duitse mededingingsautoriteit over de vraag welke restricties een producent mag opleggen aan haar distributeurs op het gebied van internetverkoop. ASICS heeft inmiddels de gewraakte clausules in haar distributiecontracten aangepast.

Wat waren de beperkingen?

ASICS hanteerde strenge regels voor haar distributeurs. Dit hield onder andere in dat:

  1. Distributeurs het logo van ASICS niet mochten gebruiken op websites van derden
  2. Distributeurs geen gebruik mochten maken van prijsvergelijkingssites
  3. Distributeurs niet mochten verkopen via online marktplaatsen zoals eBay of Amazon

Volgens het Bundeskartellamt hebben deze beperkingen vooral de middelgrote en kleine distributeurs van ASICS gehinderd in hun online verkoop. Ze vreesden dat de beperkingen ervoor zouden zorgen dat consumenten de kleinere distributeurs niet meer online konden vinden. Voor beperking nummer 3 nam het Bundeskartellamt geen beslissing, omdat de andere twee beperkingen al in strijd waren met de mededingingswet.

Er was ook een onderzoek naar Adidas

Gelijk aan het onderzoek naar ASICS liep er een onderzoek naar online verkoopbeperkingen bij Adidas. Dit onderzoek werd afgesloten in juli 2014 nadat Adidas instemde met het opheffen van het verbod op verkopen via eBay en Amazon.

Zijn er rechtvaardigingen voor deze beperkingen?

Producenten voeren vaak aan dat het beperken van internetverkoop noodzakelijk is om hun merk te beschermen en een bepaald serviceniveau/kwaliteit te behouden. Maar volgens het Europese Hof van Justitie kan het beschermen van een “prestigieus imago” niet als rechtvaardiging worden gebruikt voor een algeheel verbod op internetverkoop. Wel mogen producenten (kwaliteits)eisen stellen aan de internetverkoop door hun distributeurs. Dergelijke eisen moeten gelijkwaardig zijn aan die voor verkoop in fysieke winkels.

De bredere context

Het ASICS-besluit past in de toenemende aandacht in Europa voor beperkingen op internetverkoop. Het laat zien hoe het Bundeskartellamt tegen dit vraagstuk aankijkt. Nu is de vraag hoe andere autoriteiten, bijvoorbeeld de Nederlandse kartelautoriteit, het mededingingsrecht op vergelijkbare wijze zullen toepassen.

Dit besluit over ASICS is bedoeld om de discussie op Europees niveau te bevorderen aangaande de acceptatie van restricties op online verkoop volgens concurrentierecht. Op dit moment voert de Europese Commissie dan ook een sectoronderzoek naar e-commerce.

Wilt u meer weten?

Neem gerust vrijblijvend contact op met Minos van Joolingen (e-mail, LinkedIn hier en website hier) of met Esra van der Wolk (LinkedIn hier).

Wilt u op de hoogte blijven? Download dan hier onze eBooks en nieuwsbrieven.