Bent u “groot” of bent u “klein”? Let op d…

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

03 juli 2017

Per 1 juli jl. is er een nieuwe wet in werking getreden die onredelijk lange betalingstermijnen tegen moet gaan.

Grote ondernemingen die producten of diensten inkopen bij kleine ondernemingen konden tot 1 juli 2017 een betalingstermijn bedingen van langer dan 60 dagen. Dat mag niet meer. De betalingstermijnen mogen maximaal 60 dagen zijn. Langere betalingstermijnen zijn nietig en worden van rechtswege betalingstermijnen van 30 dagen.

Wanneer is een onderneming “groot” en “klein”?

Een kleine onderneming is een partij die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, heeft voldaan aan ten minste twee van de volgende criteria:

  1. De waarde van de activa bedraagt niet meer dan € 20.000.000,-;
  2. De netto omzet bedraagt niet meer dan € 40.000.000,-;
  3. Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt minder dan 250.

Een bedrijf met – op twee achtereenvolgende balansdata – 200 personeelsleden en een omzet van € 35.000.000,- is dus “klein” in de zin van de wet.

Een “grote” onderneming is een partij die (eveneens op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opvolgende balansdata) juist niet aan ten minste twee van de voornoemde criteria voldoet.

Een bedrijf met -op twee opeenvolgende balansdata- 300 personeelsleden en een omzet van € 45.000.000,- is dus groot in de zin van de wet.

Voornoemde criteria komen uit artikel 2:397 BW.  Natuurlijke personen/zelfstandigen worden per definitie als kleine onderneming aangemerkt.

Is uw onderneming “klein” in de zin van deze wet, dan is het nog altijd geoorloofd om (ook) bij inkoop betalingstermijnen van langer dan 60 dagen te bedingen.

Ter voorkoming dat vele contracten en (algemene) voorwaarden nietige bepalingen bevatten, heeft u nog tot 1 juli 2018 de tijd om deze nieuwe wetgeving in uw organisatie c.q. contracten te implementeren. Reeds bestaande betalingstermijnen van meer dan 60 dagen in lopende inkoopcontracten zijn daardoor niet per 1 juli 2017 nietig, maar wel als u deze niet voor 1 juli 2018 hebt aangepast.

Afhankelijk van de omvang van uw onderneming en de mate waarin u met kleine ondernemingen zaken doet, is het zinvol te bezien of uw contracten en/of algemene inkoopvoorwaarden te toetsen aan de eisen van deze nieuw Wet. Bij eventuele nietige betalingstermijnen wordt teruggeworpen naar betalingstermijnen van 30 dagen, waarna u een hoge wettelijke handelsrente verschuldigd wordt.

Bent u een kleine onderneming (hetgeen voor het merendeel van het MKB zal gelden), dan kunt u nu, dan wel per 1 juli 2018 voor op 1 juli 2017 reeds lopende contracten, betaling afdwingen van grote ondernemingen nadat een maximale betalingstermijn van 60 dagen is verstreken. Is er sprake van een nietige betalingstermen (60 dagen of langer), dan zijn uw vorderingen op grote ondernemingen reeds na 30 dagen opeisbaar. Of de theorie de praktijk gaat helpen, dat valt nog te bezien. Het is fijn dat u als “kleine” onderneming uw vordering eerder kunt afdwingen, maar het zal veelal nog fijner zijn om weer vervolgopdrachten te krijgen.

Mocht u vragen hebben over deze nieuwe wetgeving of twijfelen of uw contracten en/of algemene inkoopvoorwaarden volstaan, dan kunt u geheel vrijblijvend contract op nemen met mr. M.W. Steenpoorte of mr. M.W.M. Nijland-van Oorsouw (073-6927713 of m.steenpoorte@banning.nl / m.nijland@banning.nl.