Beloning van 500.000 Amerikaanse Dollars voor het Melden van Compliance Overtredingen in de VS

13 april 2015

Op 9 april 2015 heeft de Rechtbank van Rotterdam de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) niet-ontvankelijk bevonden in haar beroepsprocedure tegen een vergunningsbesluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het betrof een besluit dat het licht op groen zette voor een fusie tussen het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom en het Sint Franciscus ziekenhuis in Roosendaal. De NPCF wilde deze vergunning van de ACM aanvechten vanwege mogelijk bezwaren op het gebied van concurrentie.

Volgens de Mededingingswet kunnen consumentenorganisaties worden gezien als belanghebbenden bij bepaalde beslissingen. Echter, om te kunnen worden beschouwd als een consumentenorganisatie, eist de wet dat er sprake is van een direct en substantieel belang.

De rechtbank heeft besloten dat de NPCF de collectieve belangen van patiëntenorganisaties vertegenwoordigt, maar niet die van de patiënten zelf. Volgens de statuten van de NPCF is het hun taak om de belangen van patiënten-consumentenorganisaties te behartigen, niet specifiek de collectieve belangen van individuele patiënten.

Verder stelde de NPCF dat zij het beroep had ingesteld om een zorgvuldige beoordeling van gezondheidszorgfusies af te dwingen. Echter, volgens de Mededingingswet valt het behartigen van een algemeen belang niet onder de definitie van een belanghebbende.

Daarom kwam de rechtbank tot de conclusie dat de NPCF niet-ontvankelijk is in haar beroepsprocedure, omdat zij niet als een consumentenorganisatie kan worden gekwalificeerd onder de Mededingingswet. Dit oordeel benadrukt dat er strikte criteria gelden voor organisaties om de status van belanghebbende te verkrijgen.

Ondanks het feit dat de wet in 2007 aanpassingen onderging waarbij consumentenorganisaties expliciet als belanghebbenden werden erkend in de Mededingingswet, blijkt uit deze rechtszaak dat er nog steeds hoge eisen worden gesteld aan dergelijke organisaties.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Silvia Vinken of Esra van der Wolk via e-mail. Of download onze eBooks en ontvang onze nieuwsbrieven om automatisch op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en ontwikkelingen.