Beloning van USD 500.000 voor Compliance Klokkenluider in de Verenigde Staten

13 april 2015

Op 9 april 2015 heeft de Rechtbank van Rotterdam de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) niet-ontvankelijk verklaard in haar beroep tegen een vergunningsbesluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Dit besluit gaf toestemming voor een fusie tussen het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom en het Sint Franciscus ziekenhuis in Roosendaal. De NPCF diende een beroep in tegen deze vergunning vanwege mogelijke concurrentiebezwaren.

Onder de Mededingingswet worden consumentenorganisaties gedefinieerd als belanghebbenden bij besluiten. Om als een consumentenorganisatie te worden aangemerkt, vereist de Mededingingswet een direct en substantieel belang.

De rechtbank oordeelde dat de NPCF de collectieve belangen van patiëntenorganisaties behartigt, niet van patiënten zelf. Volgens de statuten behartigt de NPCF de belangen van patiënten-consumentenorganisaties en niet expliciet de collectieve belangen van patiënten.

Daarnaast beargumenteerde de NPCF dat zij het beroep had ingesteld om te zorgen voor een zorgvuldige beoordeling van fusies in de zorgsector. Volgens de Mededingingswet valt het behartigen van een algemeen belang echter niet binnen de definitie voor belanghebbende.

Dientengevolge oordeelde de rechtbank dat de NPCF niet ontvankelijk is in haar beroep omdat zij niet als een consumentenorganisatie kan worden aangemerkt onder de Mededingingswet. Het oordeel benadrukt dat er hoge eisen worden gesteld aan organisaties om als belanghebbende te worden aangemerkt.

Ondanks de veranderingen in de wetgeving in 2007, waar consumentenorganisaties expliciet als belanghebbende zijn aangemerkt in de Mededingingswet, toont deze uitspraak aan dat er nog altijd hoge eisen worden gesteld.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Mail met Silvia Vinken of Esra van der Wolk. Of download onze eBooks en nieuwsbrieven om automatisch op de hoogte te blijven.