Belastingaftrek partneralimentatie en hypotheekrenteaftrek

expertise:

Familie- & Erfrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

17 januari 2019

Betaalt u partneralimentatie voor uw ex-partner? Dan mag u deze alimentatie in uw belastingaangifte aftrekken. De partneralimentatie is daarentegen fiscaal belast bij de ontvangende ex-partner. Afhankelijk van de hoogte van het belastbaar inkomen was in 2018 de betaalde partneralimentatie tegen een tarief van maximaal 51,95% aftrekbaar. Dit tarief bedraagt in 2019 maximaal 51,75%. De hoogte van de belastingaftrek partneralimentatie zal vanaf 2020 echter gaan dalen. Dit heeft gevolgen voor de netto alimentatielasten. Bij het berekenen van partneralimentatie wordt namelijk rekening gehouden met de fiscale aftrek. Door de verminderde aftrek krijgt de alimentatieplichtige straks minder terug aan betaalde partneralimentatie, waardoor de maandelijkse netto alimentatielasten stijgen. Dit is van invloed op de draagkracht van de alimentatieplichtige voor het voldoen van partneralimentatie.

In het Belastingplan 2019 dat het kabinet op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden, heeft het kabinet voorgesteld om een aantal aftrekposten in de inkomstenbelasting te beperken. De Eerste Kamer heeft op 18 december 2018 ingestemd met het Belastingplan 2019. Een groot deel van de maatregelen is ingegaan per 1 januari 2019. Eén van de maatregelen betreft een beperking van de belastingaftrek van partneralimentatie. Vanaf 2020 wordt het hoogste belastingtarief waartegen de betaalde partneralimentatie in aftrek kan worden gebracht op het belastbaar inkomen geleidelijk afgebouwd naar 37,05%.

Tabel aftrektarieven partneralimentatie (belastingheffing Box 1)
2019     51,75%
2020     46%
2021     43%
2022     40%
2020     37,05%

In 2023 kunt u dus de betaalde partneralimentatie niet meer aftrekken tegen maximaal 51,75%, maar tegen 37%. Dit betekent dat met name de hogere inkomens – vanaf € 68.000 – hier nadeel van ondervinden. De lagere en middeninkomens krijgen weliswaar ook slechts 37% aftrek, maar zitten tevens in de belastingschijf van 37%. Zij zullen dus geen achteruitgang ervaren.

Naast bovengenoemde verandering zal ook de hypotheekrenteaftrek worden verlaagd. In 2019 is het tarief waartegen de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning in de hoogste belastingschijf kunnen worden afgetrokken met 0,5% verlaagd ten opzichte van 2018. In 2019 bedraagt het tarief voor hypotheekrenteaftrek voor hoge inkomens 49%. Tegelijkertijd daalt het eigenwoningforfait naar 0,65%. Vanaf 2020 is er echter sprake van een versnelde afbouw van het tarief voor hypotheekrenteaftrek met 3% per jaar.

Bovengenoemde belastingwijzigingen zijn van invloed op de draagkracht van de alimentatiebetaler en derhalve op de hoogte van de verschuldigde partneralimentatie. Door de verminderde aftrek krijgt de alimentatiebetaler straks minder terug, waardoor de netto lasten stijgen. Dat betekend dat er minder draagkracht is voor het betalen van partneralimentatie. Dit kan een aanleiding zijn om de partneralimentatie te laten herberekenen.

De verminderde aftrek gaat pas in 2020 in. Desalniettemin is het van belang om hiermee reeds in 2019 bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant rekening te houden. Indien u een inkomen heeft van meer dan € 68.000 en partneralimentatie verschuldigd bent, dan kan bijvoorbeeld eraan gedacht worden om in het convenant op te nemen dat er opnieuw naar de hoogte van de alimentatie wordt gekeken, indien er sprake is van een verminderde belastingaftrek. In dat geval stijgen namelijk de maandelijkse netto alimentatielasten. Mocht u dit jaar scheiden dan zou tevens kunnen worden overwogen om de partneralimentatieverplichting in 2019 af te kopen, zodat nog van de hogere aftrek kan worden geprofiteerd. Als u met uw ex-partner overeenkomt dat de partneralimentatie wordt betaald als een som ineens, dan is die afkoopsom namelijk voor u als betaler fiscaal aftrekbaar en voor de ontvanger belast (naar het progressief tarief). Van deze mogelijkheid kan echter alleen gebruik worden gemaakt wanneer ex-partners met elkaar in overleg zijn en hierover overeenstemming bestaat.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of heeft u andere familie-erfrechtelijke vragen, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met Anne-Claire Mallant of andere leden van de sectie Familierecht.