Behoedzaamheid werkgever bij aanbieden vast dienstverband aan vervanger

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

29 maart 2011

De voorzieningenrechter te Haarlem heeft zich recent uitgesproken over de vraag of het aanbieden van een standplaatswijziging als redelijk kan worden geacht, indien werkgever tijdens de afwezigheid van werkneemster wegens ziekte een ander in vaste dienst aanneemt.

Werkneemster is bij werkgever in dienst als beherend apotheker. Op een bepaald moment raakt werkneemster arbeidsongeschikt. Zij laat vervolgens twee maanden later in een e-mail aan werkgever weten dat zij naar alle waarschijnlijkheid binnen relatief korte termijn in staat is haar werk te hervatten. Ondanks deze e-mail heeft werkgever een vervanger in vaste dienst aangenomen in eveneens de functie van beherend apotheker. Zoals werkneemster in haar e-mail reeds had aangegeven is zij later volledig arbeidsgeschikt verklaard. Werkgever is echter niet bereid werkneemster weder te werk te stellen in haar oude vestiging, maar biedt haar twee alternatieve standplaatsen aan. Werkneemster wijst deze voorstellen af.

Had werkneemster het voorstel tot standplaatswijziging mogen weigeren? De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat het voorstel tot standplaatswijziging niet als een redelijk voorstel kan worden aangemerkt. De voorzieningenrechter acht hiervoor redengevend dat werkneemster aan werkgever kenbaar heeft gemaakt dat zij naar alle waarschijnlijkheid haar werk binnen een paar maanden zou hervatten. Hierdoor bestond er voor werkgever geen aanleiding dan wel noodzaak om een andere werknemer een vast dienstverband te geven voor de functie van werkneemster. Ook de stelling van werkgever dat het onmogelijk was een tijdelijke vervanger aan te stellen, wordt door de voorzieningenrechter onaannemelijk geacht.

Op basis van deze overwegingen heeft de kantonrechter de vorderingen van werkneemster toegewezen.

Uit het vorenstaande blijkt dat een werkgever voorzichtig dient te zijn een vervanger voor een zieke werknemer een vast dienstverband te verstrekken. Zekerheidshalve kan beter gekozen worden voor het aanbieden van een contract voor bepaalde tijd.

http://www.rechtspraak.nl/, LJN: BO9654

Anneloes de Graaf-Ardts, LL.B