Het Begrijpen van Anglo-Amerikaanse Contractmodellen (Deel 2) – Een Uitgebreide Gids voor Beginners en Professionals

09 september 2020

In de zomer van 2020, op 30 juni om precies te zijn, heeft de Eerste Kamer van ons Nederlandse parlement een belangrijke stap gezet: de goedkeuring van de nieuwe Franchisewet. Het aftellen is begonnen, want naar verwachting zal deze nieuwe wet effectief worden vanaf 1 januari 2021. De belangrijke wettelijke bepalingen rondom onderwerpen als goodwill, non-concurrentie en tussentijdse wijzigingen aan de franchiseformule zullen pas van toepassing worden vanaf 1 januari 2023. Dat betekent dat de klok tikt voor onze franchisenemers die bestaande contracten moeten aanpassen aan deze nieuwe Franchisewet.

Vooral internationale franchise praktijken staan onder druk. Want let op, deze nieuwe Franchisewet geeft onze Nederlandse franchisegevers het recht om de principes van de wet op te roepen, en dit gebeurt ongeacht de keuze van recht in de franchiseovereenkomst. Het is daarom raadzaam om bestaande franchiseovereenkomsten nu al aan te passen om zo in overeenstemming te komen met dwingend recht. Dit om eventuele serieuze financiële gevolgen te beperken, want de nieuwe Franchisewet heeft wel degelijk een impact.

De nieuwe Franchisewet gaat in feite over de (pre-)contractuele relaties en regelt onder andere dat franchisegevers aan franchisenemers het recht en de verantwoordelijkheid verlenen voor het exploiteren van een franchiseformule, uiteraard tegen betaling. Aspirant-franchisenemers en franchisegevers zullen zich moeten conformeren aan uitgebreide openbaarmakingsverplichtingen in de precontractuele fase. In deze nieuwe Franchisewet staat ook dat contractpartijen informatie moeten verschaffen over voorgestelde wijzigingen in het contract, investeringen die van de franchisenemer worden vereist door de franchisegever, de kennisgeving van een besluit om een afgeleide formule te gebruiken, inclusief de inhoud en reikwijdte daarvan.

De nieuwe Franchisewet is dus van toepassing als de franchisenemer in Nederland is gevestigd. Een contractuele clausule die tegenstrijdig is aan de bepalingen over goodwill en non-concurrentie (in artikel 290 geschreven) wordt beschouwd als ongeldig, onafhankelijk van het toepasselijke recht op het franchisecontract. Hierdoor hebben contractspartijen het recht om een ander toepasselijk recht te kiezen en dat wordt dan ook gezien als een geldige keuze van recht. Echter heeft de nieuwe Franchisewet nog steeds voorrang als de franchisenemer in Nederland is gevestigd.

Zit u nog met vragen of zoekt u naar meer informatie over deze nieuwe Franchisewet? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Paula Kemp. Zij is expert in deze materie en zal u met plezier verder helpen.