Begrijpen van Anglo-Amerikaanse contractmodellen (deel 2) – Uitgebreide Gids

09 september 2020

Op 30 juni 2020 is de nieuwe Franchisewet in de Eerste Kamer van het Nederlandse parlement goedgekeurd. Deze zal naar verwachting op 1 januari 2021 effectief worden. De wettelijke bepalingen rondom goodwill, non-concurrentie en tussentijdse wijzigingen aan de franchiseformule zullen van toepassing zijn vanaf 1 januari 2023. Dit geeft franchisenemers slechts een kort tijdsbestek om bestaande contracten aan te passen aan de nieuwe Franchisewet. Deze noodzaak is vooral acuut voor internationale praktijken, aangezien de nieuwe Franchisewet franchisegevers in Nederland het recht geeft om de principes van de wet in te roepen, ongeacht de keuze van recht in de franchiseovereenkomst. Het wordt dan ook aangeraden om bestaande franchiseovereenkomsten aan te passen om in overeenstemming te zijn met dwingend recht en zo de mogelijke ernstige financiële gevolgen van de nieuwe Franchisewet te beperken.

Omvang van de nieuwe Franchisewet

De nieuwe Franchisewet reguleert in grote lijnen (pre-)contractuele relaties waarbij een franchisegever een franchisenemer, tegen betaling, het recht en de verantwoordelijkheid verleent om een franchiseformule te exploiteren. Aspirant-franchisenemers en franchisegevers moeten voldoen aan, onder andere, uitgebreide openbaarmakingsverplichtingen in de precontractuele fase. Volgens de nieuwe Franchisewet moeten contractpartijen ook informatie verstrekken over voorgestelde wijzigingen in het contract, investeringen die door de franchisegever van de franchisenemer worden vereist, kennisgeving van een besluit om een afgeleide formule te gebruiken, inclusief een indicatie van de inhoud en reikwijdte daarvan, enzovoort. Het is ook vereist dat de franchiseovereenkomst bepalingen bevat over de eventuele aanwezigheid van goodwill in het bedrijf van de franchisenemer, als dat het geval is, wat de omvang ervan is, en in hoeverre deze goodwill te wijten is aan de franchisegever. Dit is maar een kleine selectie van dringende kwesties die onmiddellijke aandacht van franchisegevers vragen.

De nieuwe Franchisewet geldt ongeacht keuze van recht

De nieuwe Franchisewet is van toepassing wanneer de franchisenemer in Nederland is gevestigd en een contractuele clausule die in strijd is met de bepalingen over goodwill en non-concurrentie (artikel 290) wordt als ongeldig beschouwd, ongeacht het toepasselijke recht op het franchisecontract. Dit betekent dat contractpartijen het recht hebben om een ander toepasselijk recht te kiezen en dit zal worden beschouwd als een geldige keuze van het recht. Echter, met betrekking tot de onderwerpen die door de nieuwe Franchisewet worden geregeld, heeft deze voorrang als de franchisenemer in Nederland is gevestigd.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met Paula Kemp.