Bedrijfsjuridische Berichten Juli 2012: Geen Uitdrukkelijk Verbod op Vrijwaring voor de Persoonlijke Boete

30 juli 2012

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft veel beleidsvrijheid bij het opleggen van boetes voor het overtreden van de Mededingingswet (ook wel de Mw genoemd). Hoeveel vrijheid de NMa precies toepast hangt af van de zaak en kan variëren van het inzetten van boeteverhogende tot boeteverlagende factoren.

In haar besluit van 30 december 2011 (Besluit 6888 LHV) hield de NMa voor het eerst rekening met een ‘nieuwe’ boeteverhogende factor. In dit besluit legde ze de Landelijke Huisartsenvereniging (hierna: LHV) een boete van ruim € 7.7 miljoen op voor het overtreden van het kartelverbod. Daarnaast legde de NMa twee functionarissen persoonlijke boetes op van respectievelijk € 50.000 en € 25.000, omdat zij hen persoonlijk verantwoordelijk achtte voor de aanbevelingen van de LHV aan de leden. De boete voor de LHV werd met 5% verhoogd omdat de LHV had toegezegd een eventuele boete voor de functionarissen voor haar rekening te nemen.

Ondanks dat we de redenatie van de NMa tot op zekere hoogte kunnen volgen, denken we niet dat het in alle gevallen correct is dat een werkgever een persoonlijke boete betaalt. In dit artikel willen we de handelswijze van de NMa aan de orde stellen, beginnend met een kort overzicht van de wetgeving omtrent feitelijk leiderschap. Daarna richten we ons op de LHV-zaak, waarna we het eerdere standpunt van de NMa plaatsen in perspectief van de wetshistorie en de arbeidsrechtelijke normen rond goed werkgeverschap. We sluiten af met een conclusie.

Voor het volledige artikel, klik op de bijgevoegde PDF: Artikel BB Vrijwaring persoonlijke boete (PDF, 346 KB)

Wil je meer weten? Stuur dan een mail naar Silvia Vinken: s.vinken@www.banning.nl.

Als je op de hoogte wil blijven van onze publicaties, download dan hier onze eBooks en nieuwsbrieven.

Dit artikel, geschreven door Silvia Vinken en Suzan van Kuppeveld, is eerder gepubliceerd in het tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten.