BANNING succesvol in meelkartel

03 augustus 2014

De meervoudige kamer van de rechtbank Rotterdam heeft de kartelboetes in het meelkartel verder verlaagd. De Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) had in eerste instantie 15 meelproducenten beboet voor kartelafspraken. Deze partijen werden voor totaal EUR 81,6 miljoen beboet. Later meende de ACM dat de boetes deels moesten worden verlaagd. Onlangs vonniste de rechter echter dat ook dit herziene besluit (deels) niet in stand kon blijven.

Op 16 december 2010 besloot de ACM – toen nog de Nederlandse Mededingingsautoriteit – dat 15 meelproducenten uit Nederland, België en Duitsland het Nederlandse en het Europese kartelverbod hadden overtreden door in wisselende samenstelling verschillende afspraken te maken om de concurrentie te beperken.

Onder meer zouden verschillende meelproducenten een afspraak hebben om elkaars klanten niet over te nemen. Dat maakte het voor die klanten moeilijker om te onderhandelen over een betere prijs. Ook werd volgens de ACM een concurrent opgekocht en uit de markt gehaald. Een andere concurrent werd afgekocht voor verlies van afzet op voorwaarde dat hij geen spelbreker zou zijn. De ACM legde voor deze overtredingen kartelboetes op van in totaal EUR 81,6 miljoen.

Op 14 maart 2012 besloot de ACM bij beslissing op bezwaar dat een deel van de door partijen aangevoerde bezwaren gegrond was. BANNING wist in de bezwaarfase voor de Duitse vennootschap VK Mühlen AG een boeteverlaging van EUR 2.373.00 naar EUR 1.017.000 te bewerkstelligen.

Op 17 juli 2014 oordeelde de rechtbank in beroep dat de beslissing op bezwaar van de ACM gedeeltelijk vernietigd moest worden. Onder meer werd het beroep van VK Mühlen AG gegrond verklaard, zodat de kartelboete voor die partij geheel kwam te vervallen.

Meer informatie over de achtergrond van deze zaak?

Mail vrijblijvend met  Minos van Joolingen (LinkedIn hier en website hier) of Martijn Jongmans (LinkedIn hier en website hier)

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.