BANNING behaalt succes in de strijd tegen het meelkartel: Een gedetailleerd overzicht

03 augustus 2014

De Meervoudige Kamer van de Rechtbank in Rotterdam heeft verder gesneden in de boetes die aan 15 meelproducenten zijn opgelegd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) wegens kartelvorming. De oorspronkelijke gezamenlijke boete van EUR 81,6 miljoen werd later door de ACM gedeeltelijk verlaagd. Echter, de rechter heeft recentelijk vonnis geveld en bepaald dat ook deze herziene boetes niet in stand kunnen blijven.

Op 16 december 2010 besliste de ACM, toen nog de Nederlandse Mededingingsautoriteit, dat 15 meelproducenten uit Nederland, België en Duitsland verscheidene wetten hadden overtreden door afspraken te maken die de concurrentie verhinderden.

Eén van deze afspraken hield in dat verschillende meelproducenten er mee instemden geen klanten van elkaar over te nemen. Hierdoor werd het voor klanten moeilijker om te onderhandelen over een betere prijs. Volgens de ACM hebben de bedrijven ook gezamenlijk een concurrent opgekocht om deze uit de markt te verwijderen, en een andere concurrent betaald om zich rustig te houden. Voor al deze overtredingen kregen de bedrijven gezamenlijk boetes opgelegd van in totaal EUR 81,6 miljoen.

Op 14 maart 2012 besloot de ACM dat sommige van de bezwaren van de bedrijven, zoals die door de Duitse vennootschap VK Mühlen AG, gegrond waren. Dit leidde ertoe dat de boete van VK Mühlen AG werd verlaagd van EUR 2.373.000 naar EUR 1.017.000.

Op 17 juli 2014 besliste de rechtbank dat de beslissing van de ACM gedeeltelijk vernietigd moest worden. Het beroep van VK Mühlen AG werd onder andere toegekend, met als gevolg dat hun volledige boete werd kwijtgescholden.

Wil je meer weten over de achtergrond van deze zaak?

Stuur een mail naar Minos van Joolingen (LinkedIn profiel) of Martijn Jongmans (LinkedIn profiel).

Wil je op de hoogte blijven? Download dan  

hier onze eBooks en nieuwsbrieven.