BANNING publiceert nieuw Dawn Raid Protocol

03 maart 2015

Kartelautoriteiten, zoals de Europese Commissie en de ACM, onderzoeken het bestaan van kartelafspraken tussen ondernemingen, bijvoorbeeld prijs- of marktverdelingsafspraken. Wanneer een kartelautoriteit aanwijzingen heeft dat een onderneming  betrokken is bij een kartelafspraak, kan zij onaangekondigd een inspectie doen in gebouwen van de onderneming en in huizen van mogelijk betrokken werknemers. Een dergelijke inspectie wordt ook wel ‘dawn raid’ of inval genoemd.

Tijdens een ‘dawn raid’ beschikken mededingingsautoriteiten over een arsenaal aan opsporingsbevoegdheden. Op basis van deze bevoegdheden kunnen ambtenaren van de Commissie en de ACM dossiers inzien en kopiëren, van digitale bestanden op computers en servers een ‘forensic image’ maken en (ex-)werknemers horen. Afhankelijk van de omvang van het onderzoek kan een dawn raid meerdere dagen duren en op meerdere plaatsen tegelijk worden uitgevoerd.

Vaak is een dawn raid cruciaal voor het verdere verloop van een kartelonderzoek. Het is daarom van belang dat uw bedrijf en uw medewerkers voorbereid zijn en weten welke rechten en plichten zij hebben tijdens een dawn raid.

Meer informatie over uw rechten en plichten tijdens een dawn raid en de dienstverlening van het BANNING dawn raid team kunt u vinden in ons E-book “Dawn Raid Protocol”

Heeft u een vraag, opmerking of wilt u een afspraak maken mail met Minos van Joolingen (Contact, LinkedIn), Martijn Jongmans (Contact, LinkedIn) of Silvia Vinken (Contact, LinkedIn).