BANNING Legal & Tax en Maverick Advocaten zegevieren in hoger beroep procedures over gedwongen verkoopveilingen

04 juli 2017

BANNING N.V. (Silvia Vinken) en Maverick Advocaten (Martijn van de Hel) hebben circa 50 handelaren in executiewoningen in de hoger beroepsprocedures bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) tegen de Autoriteit Consument & Markt (ACM) succesvol bijgestaan. ACM had aan de handelaren boetes opgelegd vanwege vermeende kartelvorming bij executieveilingen. Het CBb heeft deze boetes volledig geschrapt. Volgens het CBb heeft ACM onvoldoende bewezen dat de executiehandelaren de mededinging hebben beperkt. Zie voor meer informatie het persbericht van het CBb.

Voor meer informatie over deze zaak verwijzen wij naar de volgende artikelen: Artikel Het Financieele Dagblad, artikel de Leeuwarder Courant, artikel Executieveilingen 1 (FD), artikel Executieveilingen 2 (FD) en tenslotte het artikel in de Volkskrant.