Banning en Maverick Advocaten verdedigen executiehandelaren tijdens beroepsprocedures rondom ACM boetes

02 november 2015

Silvia Vinken van Banning N.V. en Martijn van de Hel van Maverick Advocaten, wiens profiel u hier kunt vinden, vertegenwoordigen 55 handelaars in executiewoningen. Ze assisteren hen tijdens beroeps- en hoger beroepsprocedures bij de rechtbank Rotterdam en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

De reden voor deze procedures? De handelaars willen een beroep doen tegen de boetes die ze hebben ontvangen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM beschuldigt hen van vermeende samenzwering tijdens de executieveilingen en gaf hen daarvoor deze boetes.

De zittingen bij de rechtbank in Rotterdam zijn op 2 november 2015 van start gegaan. Het belooft een boeiende strijd te worden, met als inzet het wegwerken van de beschuldigingen van samenspanning en de daarbij horende boetes. Onze advocaten zetten zich volledig in om de belangen van de handelaars te verdedigen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in deze zaak.