BANNING Cassatie: Wet arbeid vreemdelingen

expertise:

Cassatie

11 december 2015

Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). Wet arbeid vreemdelingen. Bestuurlijke boeten opgelegd ter zake van illegale tewerkstelling. Is verhaalsbeding tussen werkgevers met betrekking tot bestuurlijke boeten nietig? Art. 3:40 BW.

ECLI:NL:HR:2015:3568, 11 december 2015, nr. 15/02931

Klik hier voor de volledige uitspraak.