Banning Cassatie: Vermogensrecht.

expertise:

Cassatie

22 april 2022

Verjaring van rechtsvordering tot vergoeding van schade. Aanvang korte verjaringstermijn (art. 3:310 BW).

ECLI:NL:HR:2022:627, 22 april 2022, 20/03279.

Lees hier de volledige uitspraak.