BANNING Cassatie: Vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten

expertise:

Cassatie

25 november 2016

Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). Vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, veertiendagenbrief (art. 6:96 lid 6 BW). Aanvang veertiendagentermijn. Stelplicht en bewijslast. Gevolgen van onjuiste vermelding van de termijn. Rol van de rechter; verstek en tegenspraak. Gevolgen van gedeeltelijke betaling.

ECLI:NL:HR:2016:2704, 25 november 2016, nr. 16/02885

Klik hier voor de volledige uitspraak.