Banning Cassatie: Verbintenissenrecht. Huurrecht bedrijfsruimte.

expertise:

Cassatie

29 januari 2021

Aansprakelijkheid verhuurder voor schade veroorzaakt door gebrek in het gehuurde (aanwezigheid asbest); art. 7:208 BW. Beroep op exoneratiebeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? Art. 6:248 lid 2 BW; vereiste terughoudendheid; motivering.

ECLI:NL:HR:2021:153, 29 januari 2021, 20/00224.

Lees hier de volledige uitspraak.