BANNING Cassatie: Uitspraak Hoge Raad: Huwelijksgoederenrecht

expertise:

Cassatie

24 juni 2016

Huwelijksgoederenrecht. Is een ontslagvergoeding die is ingebracht in een stamrecht-bv verknocht aan de man (art. 1:94 lid 3 BW)?

ECLI:NL:HR:2016:1293, 24 juni 2016, nr. 15/04250

Klik hier voor de volledige uitspraak.