BANNING Cassatie: Procesrecht.

expertise:

Cassatie

11 oktober 2019

Incident tot zekerheidstelling proceskosten in art. 69 Fw-procedure in cassatie. Analoge toepassing van art. 289 Rv (HR 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3143) en van art. 224 Rv. Uitzondering van art. 224 lid 2 Rv van toepassing?

ECLI:NL:HR:2019:1580, 11 oktober 2019, 18-05373.

Lees hier de volledige uitspraak.