Banning Cassatie: Civiel recht. Prejudiciële vragen (art. 392 Rv.).

expertise:

Cassatie

26 mei 2023

Mogelijkheid om achteraf te betalen bij aankoop in webwinkel. Vragen over vorderingen uit hoofde van achteraf-betaalservice en (ambtshalve) beoordeling daarvan door rechter in het licht van afdeling 1 van titel 7:2A BW en Richtlijn consumentenkrediet (Richtlijn 2008/48/EG). Hoge Raad biedt partijen gelegenheid zich uit te laten over stellen van prejudiciële vragen aan HvJEU en over te stellen vragen met betrekking tot vertragingsrente en buitengerechtelijke incassokosten en begrip ’totale kosten van het krediet voor de consument’.

ECLI:NL:HR:2023:778, 26 mei 2023, 22/01716.

Lees hier de volledige uitspraak.