BANNING Cassatie: Dwaling huurder bedrijfspand

expertise:

Cassatie

27 november 2015

Verbintenissenrecht. Dwaling huurder bedrijfspand; bestemmingsplan staat in de weg aan gebruik als horecabedrijfsruimte. Mededelingsplicht verhuurder? Art. 6:228 lid 1 sub b BW. Verzuim in nakoming van restitutieverplichting?

ECLI:NL:HR:2015:3424, 27 november 2015, nr. 14/05345

Klik hier voor de volledige uitspraak.