BANNING Cassatie: Art. 23 en 24 Rv.

expertise:

Cassatie

29 maart 2016

Huwelijksvermogensrecht. Verdeling goederengemeenschap na echtscheiding. Vergoeding voor gebruik boot toegekend in strijd met art. 3:169 BW? Grenzen rechtsstrijd. Verknochtheid aandelen in stamrecht BV. Benadeling met meer dan een vierde? Verevening pensioenrecht? Gezag van gewijsde ten aanzien van taxatiewaarde?

ECLI:NL:HR:2016:502, 25 maart 2016, nr. 14/04433

Klik hier voor de volledige uitspraak.