Banning Cassatie: Aansprakelijkheidsrecht

13 november 2020

Procesrecht. Hebben curatoren van failliete aluminiumproducent misbruik gemaakt van termijnstelling uitoefening pandrecht (art. 58 Fw)? Onrechtmatige daad. Causaal verband. Miskenning gezag van gewijsde? Aanvulling feitelijke grondslag? Ingangsdatum wettelijke rente. Hoge Raad doet de zaak zelf af. Samenhang met zaak 19/00234 en 19/00263.

ECLI:NL:HR:2020:1787, 13 november 2020, 19/00271.

Lees hier de volledige uitspraak.