BANNING ABC: Het sluiten van een overeenkomst

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

23 juni 2014

De overeenkomst is klaar om ondertekend te worden, wanneer partijen – al dan niet na een periode van onderhandelingen – het met elkaar eens zijn geworden over de inhoud en tekst van de te sluiten overeenkomst (let wel, daarmee is de overeenkomst in beginsel al een feit; ondertekening is in beginsel geen ‘constitutief’ vereiste). Alvorens tot ondertekening van de overeenkomst over te gaan, is het verstandig om een aantal punten (nog eens) na te lopen.

Gegevens wederpartij: controleer of de wederpartij ook de partij is met wie je wilt contracteren en ga aan de hand van het KvK-nummer in het Handelsregister na of alle gegevens kloppen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid: controleer of degene die namens de wederpartij tekent ook de bevoegdheid daartoe heeft. Dat kan uit het Handelsregister blijken. Als dat niet zo is en de persoon die zal ondertekenen op basis van een volmacht handelt: controleer die volmacht en ga na of daar eventueel beperkingen aan zijn gesteld. Bij twijfel over (overschrijding van) de bevoegdheid: maak (alsnog) een duidelijk voorbehoud voor algehele goedkeuring door de directie/de bevoegde functionaris van de wederpartij.

Bijlagen en verwijzingen: controleer of de overeenkomst compleet is en of alle bijlagen (specificaties, algemene voorwaarden, tekeningen et cetera) zijn bijgevoegd. Wees bedacht op verwijzingen in de overeenkomst naar reglementen, besluiten of andere overeenkomsten die niet als bijlage bij de overeenkomst worden gevoegd. Als er bijlagen zijn die in een andere taal zijn gesteld; zorg dan voor een toegankelijke taalversie.

Beschrijving product/opdracht: controleer of het product of de dienst waarover wordt gecontracteerd duidelijk en nauwkeurig in de overeenkomst is beschreven. Dit om problemen over de uitleg van de overeenkomst zoveel mogelijk te voorkomen.

Voorbehouden (voor zover nog niet in de overeenkomst opgenomen): ga na of het nodig is om een voorbehoud te maken, bijvoorbeeld ten aanzien van de verkrijging van financiering of goedkeuring door het bestuur of een ander orgaan van de wederpartij.

Bijzondere bepalingen: controleer of laat controleren, met name bij zogenaamde gecombineerde overeenkomsten (zoals een verkoopovereenkomst/onderhoudscontract) of er speciale regelgeving van toepassing is en of er speciale aansprakelijkheidsrisico’s zijn.

Overeenkomsten met een buitenlandse partij: voorkom een zogenaamde ‘midnight-clause’. Daarmee doelt men op een op het allerlaatste moment opgenomen bepaling over het recht dat van toepassing is op de overeenkomst en de wijze van geschilbeslechting (bijvoorbeeld overheidsrechter of arbitrage). Als in een overeenkomst met een buitenlandse partij niet is voorzien in een rechts- en forumkeuze, neem dan de tijd om daar een weloverwogen beslissing over te nemen. Een dergelijke keuze of het ontbreken daarvan kan grote gevolgen hebben. Controleer of laat bij een rechtskeuze controleren welke verdragen (zoals het Weens Koopverdrag) of internationale regelingen onderdeel van het gekozen recht uitmaken. Als het contract in een andere taal is gesteld en Nederlands recht van toepassing is verklaard: ga na of de contractbepalingen en gebruikte begrippen duidelijk weergeven of omschrijven wat partijen ermee hebben bedoeld en laat een jurist controleren of de bepalingen en begrippen in de andere taal duidelijk zijn tegen de achtergrond van het Nederlands recht. Gaat het om een contract in een andere taal waarop buitenlands recht van toepassing is, laat de overeenkomst dan controleren door een jurist met kennis van zowel de taal als het betreffende buitenlandse recht.

Dit was de laatste bijdrage over het onderdeel ‘Totstandkoming van overeenkomsten’ in onze ABC-rubriek. In de komende 2 maanden is er geen mailing Commerciële Contracten. De eerstvolgende editie verschijnt op 3 september 2014 met daarin de eerste bijdrage voor het onderdeel ‘ Uitvoering van overeenkomsten’. De redactie wenst iedereen een fijne vakantie toe!