Autoverkoper mag geen transportkosten, maar wel voorrijkosten rekenen

14 juli 2016

De kosten van het transport van een auto van de autofabrikant naar de autoverkoper of dealer, die de consument uiteindelijk moet betalen, moeten worden inbegrepen in de verkoopprijs, zoals aangeduid in een advertentie van een verkoper. Dat oordeelde het Hof van Justitie van de EU in een zaak van Citroën.

Het Europese consumentenrecht beoogt onder meer een een eenduidige en transparante voorlichting ten behoeve van consumenten. Als uitwerking daarvan moeten verkopers als verkoopprijs van consumentenproducten de “uiteindelijke prijs” hanteren, dat wil zeggen: de verkoopprijs voor een eenheid van het product of een gegeven hoeveelheid van het product, met inbegrip van BTW en alle overige belastingen (artikel 3(1) io. 2(a) Richtlijn 98/6/EG; vgl. considerans sub 12).

Geen aparte transportkosten

Er bestaat geen algemene verplichting de verkoopprijs te vermelden. Maar als de autoverkoper of dealer een advertentie plaatst die zowel de specifieke kenmerken van het aangeboden product vermeldt, als een prijs die in de ogen van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument lijkt op de verkoopprijs van dat product, als een datum tot wanneer het aanbod voor de consument geldig blijft, kan dit in de ogen van de consument worden beschouwd als een perfect aanbod. In dat geval moet de advertentieprijs voldoen aan de voorwaarden van Europese consumentenbescherming.

In dat geval is de hoofdregel dat deze advertentieprijs, als ‘uiteindelijke prijs’, alle onvermijdbare en voorzienbare elementen van de prijs moet bevatten die verplicht ten laste van de consument zijn en die de tegenprestatie in geld vormen voor de aankoop van het betrokken product (vgl. HvJEU 18 september 2014, arrest in zaak C‑487/12, EU:C:2014:2232 (Vueling Airlines), r.o. 36).

De transportkosten van de autofabrikant naar de autoverkoper of dealer moeten dus bij de advertentieprijs zijn inbegrepen, als de consument die advertentieprijs mocht opvatten als een aanbod en deze transportkosten vervolgens moet betalen (HvJEU 7 juli 2016, arrest in zaak C‑476/14, ECLI:EU:C:2016:527 (Citroën), r.o. 38 en dictum).

Wel aparte voorrijkosten

Het ligt anders als de consument de autoverkoper of dealer vraagt de auto bij hem thuis af te leveren. Dat levert volgens de hoogste Europese rechter bijkomende kosten op, aangezien die geen onvermijdbaar en voorzienbaar element van de prijs vormen.

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.

Meer weten over consumentenbescherming en automotive?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Adriaan Buyserd.