Automotive update: goedgekeurde overnames, boetes voor prijsafspraken en price signalling

13 augustus 2017

Mededingingsautoriteiten blijven actief toezicht houden op de automotive sector. Hieronder volgt een beknopt overzicht van recente ontwikkelingen.

Nederland: Boete voor prijsafspraken over loodtoeslag accu’s vorkheftrucks
De Nederlandse mededingingsautoriteit Autoriteit Consument & Markt (‘ACM’) legde op 5 juli en 9 augustus jl. boetes op voor het afstemmen van prijzen bij de verkoop van accu’s voor vorkheftrucks. Zowel de branchevereniging BMWT (bouwmachines, magazijninrichtingen, wegenbouwmachines en transportmaterieel) als diverse importeurs waren betrokken bij de overtreding. Zij spraken af dat ze dezelfde loodtoeslag zouden hanteren. De prijs voor lood in de accu’s werd met de loodtoeslag afhankelijk gesteld van de prijs van lood op de metaalbeurs. Een deel van de betrokken ondernemingen en de BMWT erkende de overtreding. In ruil daarvoor kregen zij een lagere boete. In totaal bedroegen de boetes een de branchevereniging en zeven importeurs bijna EUR 17,5 miljoen.

De reden dat de branchevereniging ook een boete kreeg opgelegd was vanwege haar faciliterende rol bij de prijsafspraken. Zij verspreidde ieder kwartaal een lijst met loodtoeslagen onder haar leden en de afspraken werden regelmatig besproken op sectorvergaderingen van de vereniging. De ACM waarschuwt brancheverenigingen dat zij zich niet moeten laten lenen voor het verzamelen en delen van concurrentiegevoelige informatie en niet moeten meewerken aan concurrentiebeperkende afspraken die leden onderling maken.

Uit onderzoeken bij andere onderdelen van de BMWT kwam naar voren dat er over meerdere onderwerpen concurrentiegevoelige informatie werd uitgewisseld. Er werden bijvoorbeeld enquêtes gehouden over prijsontwikkelingen. De ACM stelde hier echter geen overtreding van het kartelverbod vast.

Duitsland: Boete voor prijsafspraken doorberekenen aluminiumkosten hitteschermen
Afspraken over het doorberekenen van metaalkosten speelde ook in een recente Duitse zaak. De Duitse mededingingsautoriteit Bundeskartellamt legde op 13 juli jl. een boete op aan vier producenten van auto-onderdelen voor het delen van concurrentiegevoelige informatie en het maken van afspraken over het doorberekenen van hogere materiaalkosten aan Volkswagen (de afnemer).

De informatie betrof onder andere wederzijdse informatie-uitwisselingen over de status van onderhandelingen. Het doorberekenen van de materiaalkosten had te maken met gestegen prijzen voor aluminium dat werd gebruikt om de betreffende producten (hitteschermen voor auto’s) te produceren. De boetes bedroegen in totaal EUR 9,6 miljoen en werden ook opgelegd aan personen werkzaam bij de betreffende bedrijven.

Europa: Commissie keurt overnames van Opel en GM Financial goed
De Europese Commissie heeft op 5 juli jl. haar goedkeuring gegeven voor de overname van Opel door Peugeot. Peugeot neemt zowel de bedrijfsactiva als het gehele aandelenkapitaal over, waardoor zij volledige zeggenschap verkrijgt over Opel. Opel was voorheen in handen van General Motors.

De Commissie heeft onderzocht welk effect de overname op de nationale en Europese markten voor motorvoertuigen zal hebben. De concentratie leidt volgens de Commissie niet tot de vorming of versterking van een machtspositie en na de overname blijft er sterke concurrentiedruk over van andere grote autofabrikanten.

De overname van GM Financial door een joint venture van PSA en de Franse bank Parisbas keurde de Europese Commissie op 9 augustus jl. eveneens goed. Partijen hebben slechts een klein marktaandeel en ondervinden genoeg concurrentiedruk van een groot aantal concurrenten, aldus de Commissie. De joint venture zal autofinanciering verzorgen, zoals leningen en lease, teneinde de ontwikkeling van Opel en Vauxhall merken te ondersteunen.

Ierland: Onaangekondigde invallen op motorverzekeringsmarkt
Op 4 juli jl. heeft de Europese Commissie samen met de Ierse mededingingsautoriteit (CCPC) onaangekondigd invallen gedaan bij verschillende motorvoertuigverzekeraars in Ierland. De Commissie verdenkt de ondernemingen van overtredingen van het mededingingsrecht. De invallen zijn het startschot van een uitgebreid onderzoek naar mogelijke verboden praktijken.

De CCPC startte in september 2016 al een onderzoek naar mogelijke mededingingsbeperkingen binnen de private motorverzekeringsmarkt. Deze zouden bestaan uit het doen van publieke uitlatingen over aankomende premiestijgingen, een praktijk ook wel bekend als ‘price signalling’.

Meer weten? 
Neem vrijblijvend contact op met Minos van Joolingen of Esra van der Wolk.

Op de hoogte blijven?
Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.