Artikel Gemeentestem (Gst. 2011, 100) – Duurzame warmte: de rol van de decentrale overheid bepaalt het juridische speelveld

16 november 2011

Silvia Vinken en Suzan van Kuppeveld, advocaten bij BANNING en actief op het gebied van (duurzame) energie hebben een artikel geschreven voor de Gemeentestem. In het artikel gaan zij in op de rol van de (decentrale) overheid in het licht van lokale, duurzame energieprojecten en de juridische aandachtspunten daarbij.

Duurzame energie is een onderwerp dat al enkele jaren hoog op de politieke agenda staat. Duurzame energie is de verzamelnaam voor energie uit natuurlijke bronnen: biomassa, zon, wind, bodem en water. Deze bronnen leveren elektriciteit, (bio)gas en warmte, of een combinatie daarvan. Door gebruik te maken van duurzame, hernieuwbare energie is er minder energie uit fossiele bronnen nodig. De voorraad kolen, olie en gas raakt immers ooit uitgeput, en verbranding van fossiele brandstoffen schaadt het milieu. Het behalen van deze duurzaamheidsdoelstellingen zorgt er voor dat op decentraal niveau veel aandacht is voor lokale en duurzame energieprojecten.

Download bijlage: Gemeentestem_Duurzame_warmte_151111 (PDF, 123 KB)

Meer weten?

Mail vrijblijvend met Silvia Vinken

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven