Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht.

expertise:

Cassatie

11 november 2022

Uitleg Xella-norm (gehoudenheid werkgevers om slapende dienstverbanden te beëindigen; HR 8 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1734). Afhankelijk van recht op compensatie o.g.v. art. 7:673e BW? Gelding voor (semi-)diepslapers. Uitleg art. 7:673e BW; CRvB 1 juni 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:1180.

ECLI:NL:HR:2022:1575, 11 november 2022, 21/01230.

Lees hier de volledige uitspraak.