Arbeidsconflict? Interventieperiode

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

23 maart 2010

De nieuwste versie van de STECR-werkwijzer bij arbeidsconflicten (versie 5, februari 2010) geeft een enigszins andere aanpak bij arbeidsconflicten, zoals die door de bedrijfsarts dient te worden gehanteerd.

Tot op heden werd door bedrijfsartsen in conflictsituaties tussen werkgever en werknemer waarbij tevens van een ziekmelding sprake was, veelal een afkoelingsperiode / time-out opgelegd. Zodoende kwam het voor, dat in feite geen sprake (meer) was van ziekte, terwijl door de werknemer geen arbeid werd verricht maar het loon wel diende te worden doorbetaald.

De nieuwe STECR-richtlijn stelt wat strengere eisen aan zo’n afkoelingsperiode, die vanaf nu “interventieperiode” wordt genoemd.

Als voorwaarde geldt voortaan dat de werkgever het eens moet zijn met het inlassen van de interventieperiode. De STECR-werkwijzer betitelt die periode dan ook als “extra betaald verlof”.
De bedrijfsarts in kwestie zal tijdens het spreekuur met de betroffen werknemer ook niet de verwachting mogen wekken dat het tot een interventieperiode kan komen, zonder daarover eerst ruggespraak te hebben gehouden met de werkgever.

Daarnaast geldt dat de interventieperiode maximaal 2 weken mag bedragen en dat partijen binnen die periode met elkaar in gesprek dienen te komen. Dit is niet nieuw.

Wel nieuw is de stelling in de richtlijn dat de interventieperiode geen regel maar uitzondering moet zijn en slechts aan de orde kan zijn in het geval er sprake is van heftige emoties die een vruchtbaar contact tussen werkgever en werknemer op korte termijn verhinderen.

De toekomst zal uitwijzen of bedrijfsartsen even vaak naar dit middel grijpen als voorheen. De richtlijn lijkt in ieder geval ervoor te willen waken dat een zakelijk conflict onnodig een medische tint krijgt.