Apple versus Samsung: Modelrecht volgens Hoge Raad niet geschonden

expertise:

Intellectueel Eigendomsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

05 juni 2013

Afgelopen vrijdag werd het langverwachte arrest van de Hoge Raad gewezen in de zaak Apple versus Samsung. Apple en Samsung zijn verwikkeld in een jarenlange strijd over onder andere de vraag of de tablet van Samsung (de Galaxy Tab 10.1) inbreuk maakt op de modelrechten van Apple. Vrijdag 31 mei 2013 kwam de Hoge Raad met een verlossende uitspraak voor Samsung: het hof heeft terecht geoordeeld dat er geen sprake is van inbreuk op de modelrechten door Samsung.

Allereerst is van belang, dat het in onderhavige procedure niet gaat om een vergelijking van de Samsung Galaxy Tab 10.1 met de iPad1 en iPad2. Het hof heeft namelijk geoordeeld dat het uiterlijk van de iPad1 en iPad2 niet vallen onder het modelrecht zoals dat door Apple is ingeschreven. Bij de modelinschrijving heeft Apple aangegeven dat met name de ‘thin form factor’ een belangrijk element van het model is. Bij vergelijking van de iPad2 met de modelinschrijving blijkt echter dat de iPad2 twee keer zo dun is als de inschrijving en dat daarnaast de verhoudingen tussen dikte, lengte en breedte verschillen. De iPad2 valt dus niet onder het modelrecht zoals dat door Apple is ingeschreven. Ook de iPad1 kan geen steun vinden in de inschrijving: deze tablet is weliswaar iets dikker, maar nog steeds door de verhoudingen van dikte, lengte en breedte merkbaar dunner dan het ingeschreven model. Bovendien vertoont de achterkant een zichtbare en voelbare bolling, terwijl de achterkant van het model kaarsrecht is. Dit alles brengt met zich mee dat zowel de iPad2 als de iPad1 niet onder de modelinschrijving van Apple vallen. De Samsung Galaxy Tab 10.1 is in deze zaak dus slechts met de afbeeldingen uit de modelinschrijving van Apple vergeleken.

In het cassatieberoep ging het enkel nog over de vraag of het modelrecht van Apple geschonden was. Het modelrecht beschermt kort gezegd de nieuwheid van het uiterlijk van het ingeschreven model. Om een geldig modelrecht te verkrijgen, dient dit model een zogeheten ‘eigen karakter’ te bezitten en dus af te wijken van de modellen die daarvoor bekend waren. Het criterium hiervoor is dat de algemene indruk dat het model op de geïnformeerde gebruiker wekt, duidelijk dient af te wijken van de voorgaande modellen.

De rechtbank in kort geding en daarna het hof waren beiden van mening dat Samsung geen inbreuk maakte met haar Galaxy Tab 10.1. Zij vergeleken de modelinschrijving van Apple met de verscheidene tablets die voordien al op de markt waren en kwamen tot het oordeel dat alle kenmerkende eigenschappen van het model van Apple al bekend waren. Deze eigenschappen waren voorheen echter nog nooit gecombineerd in één model, waardoor het Apple-model een andere algemene indruk wekt en dus een eigen karakter bezit. Het feit dat het model niet veel afwijkt van datgene dat al op de markt bekend was, brengt echter wel met zich mee dat het model ook geen ruime beschermingsomvang geniet. Met andere woorden: modellen die na deze inschrijving op de markt komen, maken met kleine afwijkingen al snel een andere algemene indruk. De Galaxy Tab 10.1. heeft naar het oordeel van het hof een andere verhouding tussen breedte, dikte en lengte en bovendien een bolling aan de achterkant. Ook de grensvlakken van de tablet (de lijst) en de grijze rand met camera verschillen van het ingeschreven model, waardoor er genoeg verschillen bestaan om door de goed geïnformeerde gebruiker te kunnen worden onderscheiden van het Apple-model.

Tegen deze overwegingen tekende Apple cassatie aan. Apple was namelijk van mening dat het hof een verkeerd criterium had toegepast bij de beoordeling van het eigen karakter en de beschermingsomvang. Apple stelde dat bij de beoordeling of een model een eigen karakter heeft, slechts een vergelijking mag worden gemaakt met één eerder model. Dit acht de Hoge Raad echter onjuist. Bovendien heeft het hof terecht aangenomen dat wanneer een model slechts een beperkt eigen karakter heeft, dit model ook slechts kan rekenen op een beperkte beschermingomvang ten opzichte van latere modellen.

Meer weten? Advocaten Gino van Roeyen en Maarten Rijks van BANNING hebben op uitnodiging van Magna Charta een webinar over deze uitspraak gegeven op maandag 3 juni 2013. Dit webinar is binnenkort terug te vinden op www.magnachartalaw.tv.

Zie ook: