Apotheek moet meewerken aan goedkope medicijnverstrekking

sector:

Zorg

24 juni 2012

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bevestigde op donderdag 7 juni 2012 het oordeel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat een Zeeuwse apotheek over aanmerkelijke marktmacht beschikt voor de levering van exclusief via de apotheek verkrijgbare (genees-)middelen.

Uit onderzoek blijkt dat consumenten een voorkeur hebben voor een apotheek in hun directe woonomgeving. De apotheek behaalt meer dan 90% van de omzet door leveringen aan consumenten die minder dan 8 kilometer van de apotheek wonen. In dat bedieningsgebied ondervindt de apotheek niet of nauwelijks concurrentie. Haar marktmacht maakt het de apotheek mogelijk om medicijnen te leveren waaraan zij zelf het meest verdient. De apotheek weigert afspraken te maken met verzekeraars over de levering van goedkope medicijnen. Daardoor krijgen sommige verzekerden duurdere medicijnen dan waarop hun verzekering aanspraak geeft. Als gevolg hiervan stijgen de kosten en (uiteindelijk) de premies. Bovendien belemmert de apotheek de concurrentie van verzekeraars in de regio Breskens. NZa acht dat onwenselijk en verplicht daarom de apotheek om voor een periode van drie jaar te voldoen aan elk redelijk verzoek van zorgverzekeraars om tot afspraken te komen.

De rechter, het CBb, verwerpt de bezwaren van de apotheek tegen die verplichting. De hier relevante markt is de markt voor (uitsluitend) via de apotheek verkrijgbare geneesmiddelen en is beperkt tot 8 kilometer rond Breskens. Het gaat hier niet om de geneesmiddeleninkoopmarkt en de opgelegde verplichting is niet in strijd met het verdrag van de Europese Unie. Ook de tegenwerping van de apotheek dat andere medicijnverstrekkende zorgverleners of zorgverzekeraars voldoende tegenwicht aan haar marktmacht kunnen bieden, gaat niet op. De zorgverzekeraars zijn – bij gebrek aan alternatieven in de regio Breskens – voor de uitvoering van hun besparingsbeleid afhankelijk van de apotheek.
De NZa mag de verschillende vormen van preferentiebeleid van de zorgverzekeraars als redelijk aanmerken en de apotheek verplichten daarover overeenkomsten te sluiten. Een andere, minder ingrijpende manier om de potentiële negatieve gevolgen van de aanmerkelijke marktmacht van de apotheek te voorkomen, is niet voor handen.

Klik hier om de volledige uitspraak te lezen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

(Bron: www.rechtspraak.nl)