Alcoholverkoop op benzinestations blijft verboden

22 oktober 2014

De eigenaar van een benzinestation in Hoogeveen moet een boete van € 900 betalen vanwege de verkoop van alcohol. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van deze week. De rechtbank Noord-Nederland kwam in juli 2013 al tot hetzelfde oordeel. 

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport had de eigenaar in 2012 de boete opgelegd, omdat hij tegen de regels in de Drank- en Horecawet alcohol had verkocht in de winkel bij zijn benzinestation. De eigenaar is het niet eens met de boete en is daartegen in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens hem is het verbod in de Drank- en Horecawet in strijd met het in diverse verdragen neergelegde gelijkheidsbeginsel, omdat supermarkten en wegrestaurants wel alcohol mogen verkopen. 

De Drank- en Horecawet wil het gebruik van alcohol matigen en alcoholmisbruik tegengaan met het oog op onder meer de verkeersveiligheid. De wet stelt beperkingen aan de plaatsen waar alcohol mag worden verkocht. Zo mag er wel alcohol verkocht worden in wegrestaurants en supermarkten, maar is het verboden om alcohol te verkopen bij benzinestations. Naar het oordeel van de Raad van State mag de wet onderscheid maken tussen bedrijven waar alcoholverkoop wel is toegestaan omdat de verstrekking ervan onmiskenbaar deel uitmaakt van de bedrijfsvoering of het levensmiddelenassortiment, en bedrijven waar geen alcohol mag worden verkocht. De wetgever is "niet verplicht tussen een alles of niets keuze", aldus de Raad van State. 

Naar het oordeel van de Raad van State mocht de minister zich vanuit een oogpunt van verkeersveiligheid op het standpunt stellen dat alcoholverkoop bij benzinestations die primair worden bezocht om te tanken, een onwenselijke combinatie oplevert. Benzinestations worden niet primair bezocht om de dagelijkse boodschappen te doen. Kern van de dienstverlening van benzinestations is het verstrekken van brandstof. Daardoor bestaat een "onlosmakelijk, functioneel verband" met het verkeer, aldus de hoogste bestuursrechter. 

Het gevolg van de uitspraak is dat alcoholverkoop bij benzinestations bij wet verboden blijft. 

Bron: www.rechtspraak.nl 

Link: http://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Nieuws/Pages/Alcoholverkoop-op-benzinestations-blijft-verboden.aspx