AG Wahl bekritiseert het Europees mededingingsrecht tijdens een bijeenkomst in New York

01 oktober 2013

De advocaten-generaal (AG) van het Hof van Justitie van de EU vervullen een cruciale rol binnen de rechterlijke macht. Hun voornaamste taak is het voorzien van de Europese rechters van advies voordat deze een beoordeling van een zaak maken. Hoewel de rechters soms afwijken van dit advies, nemen zij het over het algemeen over. De invloed van de AG op de juridische ontwikkeling in Europa mag dan ook niet worden onderschat. Het is boeiend om te zien welke visie deze AG’s aanhangen met betrekking tot de ontwikkeling van de Europese mededingingsrechten.

AG Wahl is één van de AGs bij het Hof van Justitie van de EU. Hij behandelt veel zaken met betrekking tot mededingingsrecht. Onlangs uitte hij in New York zijn kritiek op enkele verbeterpunten in de rechtsontwikkeling binnen het Europese mededingingsrecht. Twee van zijn opmerkelijkste opmerkingen worden hieronder belicht.

Verantwoordelijkheid voor dochterondernemingen

De moedermaatschappij kan onder bepaalde omstandigheden hoofdelijk aansprakelijk worden gehouden voor een eventuele kartelboete als een dochteronderneming een kartelinbreuk heeft begaan. Deze verantwoordelijkheid leidt vaak tot hogere kartelboetes en ontstaat wanneer aan specifieke criteria wordt voldaan. Het is aan de moedermaatschappij om deze aansprakelijkheid te ontkennen, iets wat in de praktijk haast onmogelijk blijkt. AG Wahl wil dat Europese rechters hierover duidelijkheid geven.

Voortdurende kartelinbreuken

Niet elk kartel begint en eindigt met dezelfde kartellisten. Het kan problematisch zijn om te bepalen welke kartellist welke inbreuk heeft begaan en hoe lang deze heeft plaatsgevonden. De toezichthouder heeft hier echter een oplossing voor, in de vorm van het concept van de ‘voortdurende kartelinbreuk’. AG Wahl vraagt zich echter af wat er gebeurt als een kartellist niet de hele kartelinbreuk heeft begaan. Volgens hem zullen Europese rechters hierover op korte termijn een besluit moeten nemen.

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met Adriaan Buyserd voor een vrijblijvend gesprek. En als je op de hoogte wilt blijven van de nieuwste ontwikkelingen, download dan hier onze eBooks en nieuwsbrieven.