De gevolgen van afzien deelname aan een aanbesteding: leidt dit tot rechtsverwerking?

30 juli 2013

Op 30 juli 2013, leverde het Hof van Amsterdam een uitspraak die zeker het lezen waard is. Zij bepaalden namelijk dat als een partij besluit niet deel te nemen aan een aanbestedingsprocedure omdat ze niet binnen de door de opdrachtgever gestelde kaders willen samenwerken, zij daarmee hun recht verspelen om bezwaar te maken tegen de uitkomst van die aanbesteding. Deze uitspraak betreft het [arrest](https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI%3aNL%3aGHAMS%3a2013%3a2318).

Een beetje achtergrond: sinds haar oprichting in 1990, gaf Duosport schaatslessen op de Jaap Edenbaan in Amsterdam. Echter, op 23 december 2011 kregen zij van de exploitant van de Jaap Edenbaan, de Stichting Jaap Eden, te horen dat hun contract op 30 april 2013 zou eindigen. In plaats daarvan zou er een aanbestedingsprocedure plaatsvinden voor het geven van schaatslessen na die datum.

Duosport besloot echter om niet aan deze aanbestedingsprocedure deel te nemen omdat ze het niet eens waren met het door de Stichting gekozen samenwerkingsmodel. Op 25 maart 2013 maakte de Stichting bekend dat de opdracht was gegund aan De Schaatsschool. Volgens Duosport voldeed de inschrijving van De Schaatsschool echter niet aan alle eisen uit de aanbestedingsdocumentatie. Daarom besloten zij een kort geding aan te spannen.

Volgens een [tussenvonnis](https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI%3aNL%3aRBAMS%3a2013%3aBZ9202&keyword=jaap+eden) van 1 mei 2013, oordeelde de voorzieningenrechter dat de Stichting onrechtmatig had gehandeld doordat ze de opdracht aan De Schaatsschool hadden gegund. Immers, De Schaatsschool voldeed niet aan de financiële en economische draagkracht en ze misten de nodige referentieverklaringen.

Het Hof stelde echter voorop dat de overeenkomsten tussen de Stichting en Duosport op 30 april 2013 rechtsgeldig zijn geëindigd. En dat Duosport herhaaldelijk en publiekelijk bekend had gemaakt dat ze niet wilden deelnemen aan de aanbestedingsprocedure, omdat ze het samenwerkingsmodel van de Stichting verwerpten. Hierdoor oordeelde het Hof dat Duosport haar recht heeft verspeeld om bezwaar te maken tegen de uitslag van de aanbestedingsprocedure.

Dit arrest maakt nu de weg vrij voor de Stichting Jaap Eden om hun overeenkomst met De Schaatsschool uit te voeren.

Voor aanbestedingsprocedures, kan deze zaak en de daaruit voortvloeiende uitspraak als belangrijk worden gezien. Het wordt nogmaals bevestigd dat een partij, die afziet van deelname aan een aanbesteding omdat ze de opdracht verwerpen, hun recht verspeelt om de resultaten van de aanbesteding ter discussie te stellen.

Heb je vragen of wil je meer weten over deze zaak? [Mail](mailto:m.jongmans@www.banning.nl) Martijn Jongmans vrijblijvend.

Wil je graag op de hoogte blijven van vergelijkbare zaken? [Download](#) onze eBooks en nieuwsbrieven.