ACM staat samenwerkingsverband zelfstandige apotheken toe

11 juli 2013

Een samenwerkingsverband van zelfstandige apotheken die geen concurrenten van elkaar zijn, mag gezamenlijk onderhandelen met zorgverzekeraars. Dit zegt de Autoriteit Consument & Markt  in haar informele zienswijze aan de Coöperatieve Vereniging PACT U.A.

“De systematiek van het gehanteerde model voor samenwerking kan ook toepasbaar zijn in andere sectoren van de zorg”, aldus bestuursvoorzitter Fonteijn. Aan de hand van vuistregels wordt gekeken welke partijen niet met elkaar concurreren en daarom gezamenlijk kunnen optreden richting de zorgverzekeraars. Daarvoor wordt een objectieve dataset gebruikt. Daar waar twijfel bestaat wordt een onafhankelijke derde ingeschakeld. De zorgverzekeraar heeft een belangrijke stem bij de inschatting van de onderlinge concurrentiedruk tussen partijen.

Meer toelichting op de mogelijkheden voor samenwerking in de zorg zijn te vinden in de Richtsnoeren voor de zorgsector.

Meer weten?

Mail Silvia Vinken

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven