ACM Signaal 2015: Een Gedetailleerd Overzicht van de Actuele Marktontwikkelingen

15 maart 2015

Elk jaar onderzoekt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ontwikkelingen die significant zijn voor haar toezicht. In haar ‘Signaal 2015’ rapport bespreekt ze de volgende onderwerpen: haar rol als concurrentietoezichthouder bij private samenwerkingsafspraken over duurzaamheid; de toenemende krachtige invloed van innovatieve vormen van digitale dienstverlening op de bedrijfsmodellen; concurrentie- en consumentenbeschermingskwesties; en vraagstukken in het zorgstelsel en de energiesector.

Duurzaamheid

Verduurzaming van productieketens houdt zowel de overheid als bedrijven bezig. ACM waarschuwt bedrijven die samen duurzaamheidsafspraken maken voor potentiële risico’s. Het is de verantwoordelijkheid van deze bedrijven om ervoor te zorgen dat hun overeenkomsten in overeenstemming zijn met de mededingingsregels. De ACM heeft richting en context gegeven voor dit onderwerp, zoals besproken in ons blog over beleidsregels, het ACM-document en de ‘Kip van Morgen’-zaak.

Online platforms

Online platforms zoals UberPoP en Airbnb stellen consumenten in staat om geïnformeerde beslissingen te nemen vanwege duidelijke informatie. Echter, deze platforms kunnen ook vragen oproepen over mededinging, veiligheid en betrouwbaarheid. Ondanks de overtuiging van de Minister in de positieve effecten van deze platforms, zal er binnenkort een onderzoek worden uitgevoerd naar de behoefte aan eventuele reguleringsmaatregelen.

Zorg

ACM benadrukt de cruciale positie van zorgverzekeraars in zowel de zorgverzekeringsmarkt als de zorginkoopmarkt en wil actief toezien op hun rol in beide markten. Verder wordt er verwezen naar een brief van het kabinet over het verbeteren van de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg.

Energie

Voor verbetering van de Europese voorzieningszekerheid is een goed functionerende interne energiemarkt met bijpassende energie-infrastructuur essentieel. De implementatie van bestaande Europese regels, zoals het derde EU-energiepakket en de EU-infrastructuurverordening, is noodzakelijk voor de realisatie van de interne energiemarkt. Samenwerking tussen lidstaten is van cruciaal belang om een verstoring van de markt door nationaal beleid te voorkomen.

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Download dan onze eBooks en nieuwsbrieven. Wil je meer weten over ACM anno 2015? Neem dan contact op met Silvia Vinken ([LinkedIn]) of Adriaan Buyserd ([LinkedIn]).