ACM publiceert voorbeeldcases over de Wet markt en overheid – Diepgaande Analyse en Discussie

26 februari 2014

Vandaag publiceerde de ACM een lijst met voorbeelden van economische activiteiten, in het kader van de Wet markt en overheid. Volgens de ACM zijn deze activiteiten relevant voor: (a) gemeenten, (b) provincies, (c) waterschappen, (d) departementen en (e) ZBO’s.

De Wet markt en overheid wordt van kracht op 1 juli 2014 (zie ook vroegere discussies op dit blog, zoals deze). Met de huidige lijst wil de ACM ambtenaren die belast zijn met het implementeren van de vier gedragsregels, meer helderheid bieden over één van de kernbegrippen: de toepassing van de Wet markt en overheid is puur beperkt tot economische activiteiten.

Onder ‘economische activiteiten’ verstaan we activiteiten waarbij de overheid producten of diensten aanbiedt in een bepaalde markt. De ACM merkt echter op dat het soms moeilijk is om met zekerheid te bepalen of activiteiten als economisch moeten worden gedefinieerd. Dit hangt van diverse specifieke omstandigheden af.

Eerder al bracht de Rijksoverheid de Handreiking Wet markt en overheid uit om overheden te helpen met de beoordeling. Toch blijken er in de praktijk veel basale vragen te bestaan: Wat zijn nu precies economische activiteiten? Naarmate de invoeringsdatum van 1 juli 2014 nadert, zal de stroom van vragen en beoordelingsverzoeken waarschijnlijk alleen maar toenemen. Met dat in het achterhoofd is de lijst met voorbeelden een nuttige hulp voor de praktijk.

Wil je meer informatie?
Download dan onze eBook over de Wet markt en overheid hier. Of stuur een vrijblijvende e-mail naar: