ACM publiceert voorbeelden Wet markt en overheid

26 februari 2014

Vandaag heeft de ACM een lijst met voorbeelden gepubliceerd van economische activiteiten, in de zin van de Wet markt en overheid. De ACM maakt daarbij onderscheid tussen: (a) gemeenten, (b) provincies, (c) waterschappen, (d) departementen, en (e) ZBO’s.

De Wet markt en overheid wordt per 1 juli 2014 van kracht (zie eerdere discussies op dit blog, bijvoorbeeld hier). De ACM beoogt met de huidige lijst met voorbeelden ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor toepassing van de vier gedragsregels meer zekerheid te verschaffen ten aanzien van één van de kernbegrippen: de Wet markt en overheid is alleen van toepassing op economische activiteiten.

‘Economische activiteiten’ zijn activiteiten die een overheid uitvoert als zij producten of diensten aanbiedt op een bepaalde markt. Het is volgens de ACM niet altijd eenvoudig om vast te stellen of activiteiten economisch van aard zijn. Deze beoordeling is afhankelijk van de specifieke omstandigheden.

De Rijksoverheid gaf eerder met de Handreiking Wet markt en overheid richtsnoeren voor de beoordeling, die van overheden wordt gevraagd. In de praktijk blijkt dat er nog veel onzekerheid bestaat over basale vragen, zoals: welke activiteiten kwalificeren als economische activiteiten? Naar verwachting zal de stroom vragen en toetsingsverzoeken richting 1 juli 2014 alleen nog maar toenemen. In dat opzicht is de lijst met voorbeelden nuttig voor de praktijk.

Meer informatie?

Download ons eBook over de Wet Markt en overheid hier. Of mail vrijblijvend met: