ACM start met publieke campagne: Meld uw kartel vandaag nog! Laat ons samenwerken tegen illegale handelspraktijken.

06 juni 2016

Een kartelafspraak is niets anders dan ordinaire diefstal. Het ondermijnt een gezonde concurrerende economie en schaadt het vertrouwen van burgers in bedrijven. Wij roepen iedereen op om samen met ons kartels aan het licht te brengen en deze op te rollen.“, aldus de woorden van Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van ACM.

Sins deze week is ACM een campagne gestart, bedoeld om publieke bewustwording over kartels te vergroten en om meer bekendheid te genereren onder mogelijke tipgevers. ACM heeft zelfs een kartelcheck in het leven geroepen voor diegenen die twijfelen of ze te maken hebben met een kartel. Voor meer informatie, zie: https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/concurrentie-en-marktwerking/kartels/doe-de-kartelcheck/

Met de campagne maakt ACM duidelijk dat het vanaf 1 juli 2016 meer bevoegdheden krijgt om boetes uit te delen. De persoonlijke boetes voor directeuren en managers die betrokken zijn bij een kartel zullen oplopen tot €900.000 (waar het maximum eerder €450.000 was). Voor meer informatie, zie: http://mededinging.co/tweede-kamer-steunt-voorstel-voor-hogere-boetes-acm/

Mijn commentaar:

De afgelopen jaren heeft de ACM verschillende rollen gespeeld. Van strenge toezichthouder die zonder aarzelen hoge boetes oplegt, tot een organisatie waar mee te praten valt. In het tweede geval leidde interventie van de ACM niet per se tot een boete. De ACM sprak zelf meerdere keren over een probleemoplossende aanpak.

De uitdaging voor elke toezichthouder is om een balans te vinden en te houden tussen deze verschillende benaderingen. Met deze campagne lijkt de ACM de focus weer te willen leggen op traditionele handhaving, inclusief bijbehorende boetes en het inzetten van opsporingsmogelijkheden zoals ‘dawn raids’, ofwel onaangekondigde inspecties. Bedrijven (en hun leidinggevenden) doen er goed aan hier bewust van te zijn en zich goed voor te bereiden op onverwachte bezoeken van de ACM.

Wilt u meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Silvia Vinken (E-mail, LinkedIn) of met een van de andere specialisten van de sectie Mededinging & Aanbesteding bij BANNING N.V.

Wilt u automatisch op de hoogte blijven?

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.