ACM: Informatiekaart fusies & samenwerking ziekenhuizen

21 januari 2014

De Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) heeft samen met de Argumentenfabriek een informatiekaart gemaakt over de beoordeling van fusies en samenwerking van ziekenhuizen. Deze infographic moet het makkelijker maken de beoordeling door de ACM te voorspellen. Dit zou mogelijk de rechtszekerheid voor betrokken partijen kunnen vergroten.

De ACM zegt het in een begeleidend persbericht belangrijk te vinden dat zij fusies of samenwerkingen van ziekenhuizen op grond van dezelfde criteria beoordeelt. Daar was in de praktijk onduidelijkheid over.

In het werk van ACM staat de consument centraal. De ACM kijkt of na een fusie of samenwerking de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg behouden blijft. Voor alle betrokkenen bij de voorbereiding van een fusie of samenwerking van ziekenhuizen is de informatiekaart een handig hulpmiddel, aldus de ACM.

Meer weten?

Mail vrijblijvend met Silvia Vinken.

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.