ACM: ‘Nederlandse Gemeenten Negeren de Wet Markt en Overheid, Volgens Toezichthouder’

12 februari 2014

Het is duidelijk: er is nog veel werk aan de winkel voor Nederlandse gemeenten als het gaat om het beheer en de exploitatie van hun sportvoorzieningen. Uit een steekproef van de ACM bij 35 gemeenten bleek dat de meeste gemeenten niet volledig voldoen aan de Wet markt en overheid. Deze wet, die sinds 1 juli 2014 van kracht is, verschaft vier gedragsregels waaraan overheidsinstanties zich moeten houden in de verkoop van goederen en diensten op de markt.

Er zijn situaties waarin overheden op oneerlijke wijze concurreren, bijvoorbeeld door het onder de kostprijs aanbieden van goederen en diensten. De Wet markt en overheid heeft tot doel deze oneerlijke concurrentie tegen te gaan en gelijke concurrentieverhoudingen tussen overheden en bedrijven te creëren.

De ACM ontdekte bij haar steekproef dat minstens 75% van de gemeenten die zelf sportaccommodaties exploiteren, ervoor kiezen om een deel van de kosten voor eigen rekening te nemen, in plaats van deze volledig door te berekenen in hun tarieven. Evenzeer werd vastgesteld dat er in de meeste gevallen sprake was van een financiële relatie tussen de gemeente en het overheidsbedrijf dat de sportvoorziening exploiteerde, vaak in de vorm van subsidies of exploitatiebijdragen.

Het moge duidelijk zijn dat de bevindingen van de ACM aanleiding geven tot enige bezorgdheid. Gezien de op 1 juli 2014 in werking getreden wet, roept de ACM gemeenten op om vóór die datum te onderzoeken of hun exploitatiepraktijken in overeenstemming zijn met de Wet markt en overheid. Als deze aanbeveling wordt genegeerd, kunnen lokale overheden, zoals gemeenten en provincies, vervelende en onverwachte financiële sancties tegemoet zien.

Ten slotte, het is mogelijk dat er ruimte is om politieke wensen te accommoderen. Als het vanuit maatschappelijk oogpunt onmogelijk is om de gedragsregels van de Wet markt en overheid na te leven, kunnen overheden in bepaalde omstandigheden officieel besluiten dat hun economische activiteiten in het algemeen belang zijn.

Het is duidelijk dat voorbereiding hier de sleutel is.

Meer weten of even sparren? Neem gerust contact op met Martijn Jongmans of Adriaan Buyserd.
En als je op de hoogte wilt blijven, download dan hier onze eBooks en nieuwsbrieven.