ACM legt KPN een boete van 30 miljoen euro op voor overtreding van regelgeving

27 januari 2014

Op 23 januari 2014 werd bekend dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een boete van bijna EUR 30 miljoen had opgelegd aan telecomgigant KPN. De boete werd uitgereikt wegens de ondermijning van de concurrentie door KPN tijdens een aanbestedingsprocedure in 2010. KPN zou zich schuldig hebben gemaakt aan het overtreden van de non-discriminatieverplichting en de transparantieverplichting. De boete was al opgelegd bij besluit van 21 december 2011, maar KPN weerde de bekendmaking ervan met diverse juridische procedures.

Maar wat gebeurde er precies voorafgaand aan deze situatie? Op 4 juni 2010 had de Staat een aanbestedingsprocedure voor vaste telefonie uitgeschreven onder de naam ‘OverheidsTelecom 2010’. KPN kondigde kort voor de uiteindelijke deadline voor het indienen van een bod een korting aan. Dit benadeelde de concurrenten van KPN, aangezien zij niet meer in staat waren om deze lagere tarieven in hun aanbod te verwerken. Bovendien had KPN nagelaten om zijn concurrenten onder gelijke voorwaarden toegang te geven tot haar netwerk voor vaste telefonie.

Na bezwaar besloot de ACM op 16 december 2011 een last onder dwangsom op te leggen aan KPN, wat inhield dat KPN haar aanbieding moest intrekken. Op 25 maart 2013 oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) hoewel KPN inderdaad de regelgeving had overtreden, de dwangsom buitensporig was. De ACM had intrekking van de aanbesteding opgelegd, maar bleek achteraf daartoe niet bevoegd. De Rechtbank Rotterdam heeft op 24 oktober 2013 bevestigd dat KPN de regels had overtreden en heeft de opgelegde boete verlaagd. Op verzoek van KPN werd besloten om de bekendmaking van het besluit uit te stellen.

KPN ging echter in hoger beroep bij het CBb. Op 23 januari 2014 concludeerde een voorzieningenrechter dat er geen grond was om te verwachten dat de boete niet zou blijven staan. Dit betekende dat de ACM de boete kon publiceren. KPN beweert nu diepgaande financiële en ‘ernstige’ reputatieschade te hebben opgelopen en beschouwt de boete als ‘veel te hoog’.

In een artikel van het FD van 27 januari 2014 werd KPN bekritiseerd voor haar houding. Grote kritiekpunt was de houding van KPN na haar ‘vals spel’. KPN heeft alles in het werk gesteld om het proces te vertragen en was zelfs bereid om de overheid te compenseren voor alle juridische kosten om zo alsnog de opdracht binnen te halen. Een vraag die terecht gesteld kan worden is of KPN, als marktleider, niet een andere strategie had moeten kiezen.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan vrijblijvend contact op met Silvia Vinken via mail.

Wil je altijd op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.