ACM beboet KPN voor EUR 30 miljoen

27 januari 2014

Op 23 januari 2014 is bekend geworden dat de Autoriteit Consument & Mark (ACM) KPN een boete heeft opgelegd van bijna EUR 30 miljoen wegens benadeling van de concurrentie. KPN heeft zich namelijk in 2010 bij een aanbestedingsprocedure schuldig gemaakt aan overtreding van de non-discriminatieverplichting en de transparantieverplichting. De betreffende boete werd al bij besluit van 21 december 2011 opgelegd, maar KPN wist met diverse juridische procedures bekendmaking tot dusver te voorkomen.

Wat ging hieraan vooraf? Op 4 juni 2010 had de Staat een aanbestedingsprocedure voor vaste telefonie uitgeschreven onder de naam ‘OverheidsTelecom 2010’. KPN maakte net voor de uiterste termijn voor het uitbrengen van een bod een kortingsactie bekend. Hierdoor werden de concurrenten van KPN benadeeld, omdat zij niet meer in staat waren de lagere tarieven in hun aanbod te verwerken. Ook had KPN nagelaten de concurrentie onder gelijke voorwaarden toegang te verschaffen tot haar netwerk voor vaste telefonie.

ACM heeft bij beslissing op bezwaar van 16 december 2011 KPN een last onder dwangsom opgelegd, inhoudende dat KPN haar aanbieding diende in te trekken. Op 25 maart 2013 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) geoordeeld dat de overtreding van KPN weliswaar vaststaat, maar dat de opgelegde last onder dwangsom als onevenredig moet worden aangemerkt. De ACM heeft intrekking van de aanbesteding opgelegd, maar was daar achteraf niet toe bevoegd. De rechtbank Rotterdam heeft op 24 oktober 2013 bevestigd dat KPN een overtreding heeft begaan en de opgelegde boete verlaagd. Op verzoek van KPN heeft de rechter besloten openbaarmaking van het besluit op te schorten.

KPN heeft vervolgens hoger beroep aangetekend bij het CBb. Op 23 januari 2014 is de voorzieningenrechter tot de conclusie gekomen dat hij geen grond ziet voor de verwachting dat de boete niet in stand zal blijven. Het verzoek van KPN om een voorlopige voorziening wordt dan ook afgewezen. Dit heeft tot gevolg dat voor ACM geen belemmering meer bestaat om de boete te publiceren. KPN geeft aan dat zij door alle publicaties financiële schade en ‘ernstige’ reputatieschade heeft opgelopen. De opgelegde boete vindt zij dan ook ‘veel te hoog’.

In het FD van 27 januari 2014 wordt de houding van KPN bekritiseerd. Naar mijn mening ook terecht. Deze kritiek ziet met name op de houding van KPN na het ‘valse spel’ dat KPN heeft gespeeld en de vraag wat KPN als marktleider hiermee beoogd te bereiken nu verschillende rechters hebben geoordeeld dat KPN een overtreding heeft begaan. Elk rechtsmiddel is aangewend om het proces te traineren. KPN was zelfs bereid om de overheid tegemoet te komen met een vergoeding voor alle ontstane juridische kosten om zo de opdracht alsnog binnen te slepen. Men kan zich hier terecht de vraag stellen of KPN als marktleider niet een andere strategie had moeten kiezen waarbij KPN beter het boetekleed had kunnen aantrekken in plaats van de strijdbijl zo ter hand te nemen.

Meer weten? Mail vrijblijvend met Silvia Vinken

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.