ACM beboet bedrijven en personen natuurazijn

17 augustus 2015

De ACM heeft een Nederlandse en een Duitse producent van industrieel natuurazijn beboet voor deelname aan een kartel. Burg moet EUR 1,81 miljoen betalen. Kühne kreeg een boete van EUR 4,678 miljoen, maar hoeft dit niet te betalen omdat zij het kartel verklikt heeft. Twee werknemers van Burg zijn tevens beboet.

Burg en Kühne maakten als productenten van industrieel natuurazijn mededingingsbeperkende afspraken over hun onderhandelingstactiek met zeven B2B-klanten. Ook wisselden zij onderling bedrijfsgevoelige informatie uit over prijs en productie.

Het kartel liep van 2001 tot 2012 en bestreek heel Nederland. In 2012 vroeg het Duitse concern Kühne bij de ACM vervolgens om clementie voor haarzelf en (ex-)werknemers. In 2013 verrichtte de ACM een dawn raid (onaangekondigde bedrijfsinspectie) bij het Nederlandse concern Burg.

De ACM had de kartelboetes reeds met 10% verminderd, omdat de karteldeelnemers meewerkten met het onderzoek en erkenden dat zij een kartelinbreuk hadden begaan.

Twee werknemers van Burg die feitelijk leiding gaven aan het kartel kregen persoonlijk boetes opgelegd van EUR 16.000 respectievelijk EUR 54.000. Voor één werknemer heeft de ACM de boete verhoogd, omdat die zich – naar het oordeel van de ACM – ten onrechte beriep op zijn zwijgrecht.

Drie (ex-)werknemers van Kühne die eigenlijk ook beboet zouden worden, kregen net als hun bedrijf boetevrijstelling.

Clementie

Clementie houdt in dat boetevermindering wordt verleend aan een karteldeelnemer. In dit geval werd de kartelboete voor Kühne en drie (ex-)werknemers met 100% verminderd, zodat zij niets hoefden te betalen.

Bij de beoordeling van deze zaak waren de Beleidsregels voor boetes en clementie 2013 van toepassing. Artikel 2.21 daarvan bepaalt dat een clementieverzoeker geen boete hoeft te betalen, indien:

  • de verzoeker als eerste een clementieverzoek indient;
  • het gaat om een ‘nieuw’ kartel waarnaar de ACM nog geen onderzoek was begonnen;
  • de ACM informatie ontvangt die haar in staat stelt een gerichte inspectie uit te voeren;
  • de verzoeker geen andere onderneming tot karteldeelname heeft gedwongen, en
  • de verzoeker aan zijn medewerkingsplicht voldoet (artikel 2.35).

De meeste recente Beleidsregel clementie kent een vergelijkbare regeling (artikel 4(1)).

Meer weten over kartels of clementie?

Mail vrijblijvend en vertrouwelijk met Martijn Jongmans (Contact, LinkedIn).