AC-Treuhand II: Het faciliteren van een kartel als buitenstaander? Gevaarlijk pad om te bewandelen!

19 februari 2014

Het Europese Gerecht heeft deze maand een uitspraak gedaan in de zaak van AC Treuhand II. Een belangrijke opmerking in dit vonnis is dat partijen die een kartel bevorderen, onder bepaalde omstandigheden, boetes opgelegd kunnen krijgen en aansprakelijk kunnen worden gehouden voor inbreuken op het kartel, ondanks dat ze zelf geen onderdeel waren van het kartel.

Karteldeelnemers worden in Europa streng bestraft. De riskante gevolgen van deelname aan een kartel kunnen onder meer de nietigheid van contracten omvatten, waardoor bedrijven hun rechten niet meer kunnen afdwingen. Bovendien kunnen toezichthouders uitzonderlijke hoge boetes opleggen (die naar verwachting nog hoger zullen worden in Nederland). Ook kan er geëist worden dat kartels de schade compenseren, en natuurlijk zijn er nog de kosten voor reputatieschade en juridische kosten.

Maar wat minder bekend is, is het feit dat ook derde partijen die een kartel faciliteren of promoten het risico lopen om beboet te worden. Dergelijke partijen omvatten adviesbureaus, accountants, brancheorganisaties of zelfstandige contractors. Dit principe werd een paar jaar geleden al ontwikkeld door de Europese rechter en dit wordt nu nader gespecificeerd.

Kort samengevat

Iedereen die vergaderingen organiseert voor karteldeelnemers, locaties verstrekt, verkoopinformatie verzamelt en verspreidt en/of de afstemming tussen karteldeelnemers bevordert, loopt het risico om betrokken te raken in een kartelschikking. Dat bleek ook voor AC-Treuhand, een adviesbureau dat vergaderingen organiseerde voor brancheorganisaties en uiteindelijk boetes van in totaal EUR 348.000 moest betalen.

De Europese rechter heeft geconcludeerd dat zelfs al heeft een dienstverlener niet als doel om het kartelrecht te overtreden, ze toch aansprakelijk kunnen worden gehouden.

Impact op de praktijk

Zelfs als je geen deel uitmaakt van een kartel, is het belangrijk om bewust te zijn van mogelijke concurrentieproblemen die kunnen ontstaan ​​wanneer verschillende bedrijven bij elkaar komen. Reden waarom brancheorganisaties en zakelijke dienstverleners er goed aan doen zich bewust te zijn van het risico.

Meer weten?

Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.