Aanbestedingswet 180 dagen vertraagd

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

26 september 2012

De Eerste Kamer zal pas eind oktober het wetsvoorstel Aanbestedingswet behandelen. De ondernemingsorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW zijn teleurgesteld over dit besluit, omdat de kans op inwerkingtreding van deze wet op 1 januari 2013 hierdoor sterk is verminderd. Gezien de verwachte wijzigingen vanuit de Europese aanbestedingsrichtlijnen lijkt het verstandiger om de definitieve besluitvorming over de Aanbestedingswet uit te stellen totdat er meer duidelijkheid is over de nieuwe Europese regels.

Het wetsvoorstel Aanbestedingswet regelt verschillende aspecten die afwijken van de huidige wetgeving. Een opvallende verandering is dat opdrachten niet meer zonder goede reden mogen worden samengevoegd. Belangrijke wijzigingen voor de praktijk zijn ook de specifieke bepalingen in het wetsvoorstel met betrekking tot proportionaliteit van eisen voor ondernemers, inschrijvingen en contractvoorwaarden. PIANOo heeft een overzicht gemaakt van de belangrijkste verschillen tussen het wetsvoorstel en de huidige regels.

Het wetsvoorstel Aanbestedingswet is op 14 februari 2012 aangenomen door de Tweede Kamer en dezelfde dag voorgelegd aan de Eerste Kamer. Onlangs heeft de Eerste Kamer de plenaire behandeling van het wetsvoorstel uitgesteld. Aanvankelijk was deze gepland op 11 september 2012, maar nu staat deze, onder voorbehoud, gepland voor dinsdag 30 oktober 2012. Dit betekent waarschijnlijk dat de geplande inwerkingtreding van de Aanbestedingswet op 1 januari 2013 niet wordt gehaald en dat er rekening gehouden moet worden met inwerkingtreding per 1 juli 2013.

Gezien de voorstellen van de Europese Commissie voor nieuwe aanbestedingsrichtlijnen in december 2011, is het mogelijk dat het Europees Parlement en de Raad deze richtlijnen eind 2012 zullen vaststellen. Dit roept de vraag op hoe de Aanbestedingswet zich verhoudt tot deze nieuwe Europese regels. Het antwoord op deze vraag is dat de twee wetgevingstrajecten geheel los van elkaar lopen.

Bij het wetgevingstraject voor de Aanbestedingswet is er besloten geen rekening te houden met de verwachte wijzigingen vanuit de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Hier is veel kritiek op gekomen van aanbestedingsjuristen. Zeker gezien de recente vertraging, moet er rekening mee worden gehouden dat de Aanbestedingswet kort na inwerkingtreding al verouderd zal zijn en aangepast moet worden. Gezien de ontwikkelingen in Brussel, lijkt het verstandig en praktisch dat de Nederlandse wetgever even pas op de plaats maakt en de definitieve besluitvorming over de Aanbestedingswet uitstelt totdat er meer duidelijkheid is over de nieuwe Europese regels. Vooralsnog lijkt men hier in Den Haag echter geen gehoor aan te geven.