Aanbesteding: Nieuwe drempelbedragen bekend 2016

18 november 2015

 De Europese Commissie heeft nieuwe drempelbedragen vastgesteld. Die gelden per 1 januari 2016 voor de plaatsing van overheidsopdrachten door aanbestedende diensten. Een overheidsopdracht die het relevante drempelbedrag overschrijdt, moet in beginsel worden aanbesteed.

Binnen de EU zijn circa 250.000 aanbestedende diensten actief. Het totaal van overheidsopdrachten dat zij jaarlijks plaatsen, omvat circa 18% van het Europese bruto nationaal product. Om die besteding van belastinggeld in goede banen te leiden, en om marktpartijen een eerlijke kans te geven om deze opdrachten binnen te slepen, zijn in Brussel regels afgesproken, die alle EU lidstaten moeten respecteren: het aanbestedingsrecht.

Van groot belang zijn de Europese aanbestedingsrichtlijnen, zoals in Nederland omgezet in de Aanbestedingswet 2012:

  • De Richtlijn Speciale Sectoren (2004/17/EG)
  • De Richtlijn Werken, Leveringen en Diensten (2004/18/EG)
  • De Richtlijn voor aanbesteding defensieopdrachten (2009/81/EG)

Op 1 januari 2016 worden de drempelbedragen voor overheidsopdrachten, die de Europese Commissie tweejaarlijks vaststelt, verhoogd:

  • leveringen en diensten door centrale aanbestedende diensten: van EUR 134.000 naar EUR 135.000
  • leveringen en diensten door decentrale aanbestedende diensten: van EUR 207.000 naar EUR 209.000
  • leveringen en diensten door contracterende entiteiten en op het gebied van defensie en veiligheid: van EUR 414.000 naar EUR 418.000
  • werken en concessies: van EUR 5.186.000 naar EUR 5.225.000

Alle drempelbedragen zijn exclusief BTW. Zoals bekend zijn inmiddels nieuwe aanbestedingsrichtlijnen vastgesteld. Nederland moet die uiterlijk 18 april 2016 in de Aanbestedingswet 2012 hebben geïmplementeerd.

Advies nodig over een aanbesteding?

Mail vrijblijvend met onze gespecialiseerde advocaten Martijn Jongmans (ContactLinkedIn).